Duyurular
NAMAZIN RÜKÜNLERİ VE ANLAMLARI

NAMAZIN RÜKÜNLERİ VE ANLAMLARI

NAMAZIN RÜKÜNLERİ ve ANLAMLARI
Rükû: sözlükte “eğilmek” demektir.
Namazın ana unsurlarından olan rükû, kıraatten sonra, öne eğilerek, baş ve sırt düz olacak şekilde eller diz kapaklarının üstüne konularak yapılır.
Secde: sözlükte; itaat, teslimiyet, tevazu ile eğilmek ve yüzü yere sürmek anlamlarına gelir.
Namazın her rekâtında, rükûdan sonra, belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir şey üzerine koyarak iki kere yere kapanmak namazın rükünlerindendir.
Sünnete en uygun secde şekli alın, yüz, iki ayak, iki el ve iki diz yere veya yere bitişik bir şey üzerine konularak yapılır.
Allah Teâlâ; “Ey iman edenler! Namaz kılın, Zekâtı verin. Rükû edenlerle beraber Ruku edin. Buyurur. (Bakara 43)
Kur’an’da, Hıristiyanlığın aslında da rukû ve secdeli namaz bulunduğu şöyle bildirilir: “Ey Meryem! Rabb’ine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte sen de rükû et.(Ali İmran 43)
Namaz tesbihatlarının anlamı

“Allahu Ekber”
Anlamı:
Allah en büyüktür.
“Subhane Rabbiyel Azim”
Anlamı:
Ey büyük Rabbim! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Çok Azamet Sahibisin.
“Semiallahulimen hamideh”
Anlamı:
Allah kendisine hamd edenleri işitir.
“Rabbena leke’l-hamd”
Anlamı:
Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır.
“Subhane Rabbiye’l-ala”
Anlamı:
Ey Yüce Rabbim! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sen Pek Yücesin. Yokluktan varlık husule getirensin.

“Esselamu aleykum ve rahmetullah”
Anlamı:
Allah’ın selamı rahmeti üzerinize olsun.
“Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram”
Anlamı:
Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.
“Ala Resulina Muhammedin salavat”
Anlamı:
Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun
“Subhanallahi ve’l-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”
Anlamı:
Allah eksik sıfatlardan münezzehtir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.
“Subhanallah” : Allah noksan sıfatlardan münezzehtir..
“Elhamdulillah” : Hamd Allah’adır.
“Allahu Ekber” : Allah en büyüktür.
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mulku ve lehu’l hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr” Anlamı:
Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.
“Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab”
Anlamı:
Bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.
“Âmin”
Anlamı: Duamı kabul et.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates