Duyurular
SABAH MİHRABİYESİ DUASININ MANASI

SABAH MİHRABİYESİ DUASININ MANASI

Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî, velmürseliyn, ve hameletihi arşihî ve cemî-i halkihî alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ecmaîyn.

Allahütaalanın selatü selamı, arşın, Peygamberimizin arkadaşlarının, ona yardımcı olanların ve o yükü yüklenenlerin hepsinin üzerine olsun.

Allâhümmesalli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhe ve İbrâhime ve Mûsa ve İsa ve mâbeynehum minennebiyyinel vel murseliyn.Salevatullahi ve selamuhû aleyhim ecmaiyn.

Allah’ın sonsuz salatı selamları ve duaları, Hz. Âdem(a.s.) ve ondan sonra gelen Hz.Muhammed’in,Hz. Nuh’un, Hz.İbrahim’in, Hz.Musa’nın ve Hz. İsa’nın üzerlerine olsun.

Allâhümmesalli alâ Seyyidinâ Muhammedin abdike,ve nebiyyike ve habîbike,ve Rusûlike nebiyyil ümmiyyi. ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah’ın sonsuz salatı selamları ve duaları, kulun olan Muhammedin, Habibinin ve Nebiyyinin ve ümmi olan(eline hiç kalem almamış) resulünün üzerine olsun.

Allâhümmesalli alâ Seyyidinâ Muhammedin külle mahtelefelmelevan ve teagabal asaran, keraral cedidan, vestekbelel fergadan, ve beyni ruha hu evraha ehli beyti himmettahıyyete vesselam.

Allah’ın sonsuz salatı selamları ve duaları, bütün renklere ve boyasına göre,  Asırları devam eden  Bütün huzurlar ve saadetler Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV’in üzerine olsun. İstikballer de onu ve ehli beytinin ruhları üzerine olsun.

Verham ve barik ve sellim aleyhim kesiran kesiran ila yevmil haşri vel garar.

Allah’ım! Merhametini ve bereketini, bizleri yeniden dirilene kadar üzerimizden eksik eyleme.

Allâhümmecal efdali salevâtike ebedâ. Ve enmâ berekâtike sermedâ. Ve ezkâ tahiyyâtike fazlen ve adeda. 

Allah’ım!Salatı selamını ebedi olarak yay. Allah’ım! Bereketini de dağıt. Allah’ım!Nezaketi de fazlasıyla çoğalt yay.

Alâ eşrefil halâikil insâniyye,ve mecmail hakâyıkil îmâniyye.Ve tûri ttecellîyetil ihsâniyye. Ve mehbitil esrarı ruhaniyye,

İnsanlık yaratılışının şerefini,derecesini de ser, esen rüzgarın üzerine boyalanmış renklerin maneviyatın esrarını icra et.

Vâsıdati ıkdın nebiyyîn ve mukaddemi ceyşil mürselîyn. Ve gâidi rakabil enbiyâil mükerremîn. Peygamber efendimizin vasıtasıyla zamanında meydana çıkmış faziletleri, Mükerrem ve muhterem olan meleklerin hürmetine, bizlere feyiz ver yarabbi.

Ve efdâli halki ecmaiyn. Hâmili livâilızzil alâ. Ve mâlikî ezimmetil mecdil esnâ. Şâhidi esrâril ezel. Mahlukatın en faziletlisini,Livaül hamdı yüklenen meleklerin şerefi hürmetine, İlahi ezeldeki bütün âlemi seyreden büyüklerin, şehadetlerini bize kabul et.

Ve müşâhidi envârıs sevâbıgıluvel. Ve tercümâni lisânil gıdem,ve menbâil ilmi vel hilmi vel hıkem. Öncekilerin sevabının sayısınca bize sevap ihsan et. Ve öncekilerin lisanın tercümesinin derecesi hürmetine,ilim, yumuşak huyu ve feyiz kaynağını bize çalıştır. Allah’ım.

Mazhâril vucûdil küllüyyi ve cüziyyi. Ve insâni aynil vücûdil ulviyyi ve ssüfliyyi, rûhu cesedil kevneyn. rûhu cesedil kevneyn. rûhu cesedil kevneyn.

Geçmişte yapılan geniş manadaki duaların hürmetine.İnsanlığın üç günlük mertebelerinin sayısınca, İnsan ruhunun oluşunun, yayılmasının hürmetine kabul et.

Ve ayni hayâtiddâreyn.bi ahlâki mütehalliki makamâtil istifâiyyeti. El halîli ekrem, vel habibil âzam. Seyyidinâ Muhammedin ibni Abdullâh ibni Abdilmuttalib.

İki (dünya ve ahiret) hayatın, Peygamber efendimizin üstün ahlakının, faziletinin, yaradılışının ve yaşantısının hakkı için.   halik-ül azam halil-i ekrem olan. Muhammedin SAV’in babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalib hürmetine kabul et.

Hatemennebiyyine adede malumatike. ve midade kelimatike, küllemâ zekereke  ve zekere zâkirûn. Ğafele an zikrike ve zikrihil ğâfilûn.Ve sellim teslimen kesiran kesiran ilâ yevmiddîn.

Peygamberin malumatı sayısınca,kelimelerin sayısınca, her şeyi zikredenin de hürmetine yarabbi, bizi af et. Zikrinle bizi muhafaza et yarabbi. Kıyamete kadar beni teslim al, şeytana teslim etme Allah’ım. ÂMİN

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates