Duyurular
SABAH NAMAZI SONRASI OKUNACAK DUA (SABAH MİHRABİYESİ)

SABAH NAMAZI SONRASI OKUNACAK DUA (SABAH MİHRABİYESİ)

Çok değerli kardeşlerim,

Sabah Mihrabiyesini bir kısmını daha evvel mealleri ile birlikte yayınlamıştık.

Şimdi yeni bir çalışma yaparak tamamını yayınlıyoruz.

Bu dersi zamanı müsait olan sabah namazından sonra okursa Allahın izni ile kendini ve etrafını bereketlendirir.

Rabbim istifade edenlerden eylesin

Sabah Namazı Kılındıktan sonra.

Müezzin veya kişi

Allahumme ente selamu veminke selam tebarekte ya zel celali vel ikram dedikten sonra.

Cemaat veya kişi.

Esselatu vesselamu aleyke ya resulellah

Esselatu vesselamu alyke ya habiballah

Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin ve ila cemil evliya-il murselin.

Ve ila cemil evliya-il vel alihim velhamdulillahi Rabbil alemin.

Daha sonra Cemaat veya kişi. Aşağıda ki .Mihrabiyeyi okur

-11 Defa: “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh“

-11 Defa: “Eşhedû enlâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerikeleh lehül mülkü velehül Hamdü yuhyi ve yümit ve hüve Hayyül lâ yemut biyedihil Hayr vehüve alâ külli şey’in Kadir”

-11 Defa: “Lâ ilâhe illâ ente Sübhaneke innî küntü minez Zâlimîn.”

11 Defa: “Hüvallahül Vahidül, Ehadül Ferdüssamed illezî lem yedtahu sahibeten ve lâ veleden lem yelid velem yûled velemye küllehû küfüven Ehad.” 

-10 Defa: “Allahümme ecirnî minen Nâr” en son okunanın arkasından

-1 Defa Allahümme ecirnî minen Nâr”ve edhilnel cennete meal ebrâr”  bi fadlike ve keremike Yâ Gafuru Yâ Gaffâr, Yâ MuGinî Yâ Settâr, Yâ Celilû Yâ Cebbâr, Yâ MuGallebel Kulûbi vel ebsâr. Yâ Ekremel Ekremîne veyâ Erhamer Rahimîyn.”

-10 Defa“Hasbünellahu veni’mel vekîl”

-1 Defa Hasbünellahu veni’mel vekîl”

Ni’mel Mevlâ ve ni’men nasîr”Gufraneke Rabbenâ ve ileykel masîr” “Lâ Havle velâ Kuvvete illâ billahil Aliyyîl Azîym.”

Daha sonra, normal namaz tespih okunur. Subhanellah, Elhamdulillah, Ellahuekber.

Dua yapılır. Duadan sonra  (kısa 11 defa Kelime-i Tevhit 11 defa Allah) dendikten sonra Aşır  (Huvellahullezi) okunur.

Aşırdan sonra Selatü Selam okunur.

İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen). Kesiran kesira dendikten sonra.

Sonra, üç kez Tekbir getirildikten sonra.

Peygamber Efendimize SAV. Selat-ü Selam getirilir.

 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habîballâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halîlallah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Veliyyallah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayre Halkillah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nûre Arşillah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emiyne Vahyillah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men Zeyyenehullah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men Şerrafehullah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men Kerramehullah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men Azzemehüllah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men Allemehüllah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men sellemehüllah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Menih tarahüllah

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyid el evveliyne vel ahirin

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefî’al Müznibîyn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmetel-lil âlemîyn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel Müttegîyn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasûle Rabbil âlemîyn

 

Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî, vel mürselin,ve hameletihi arşihî ve cemî-i halkihî alâ Seyyidinâ ve alâ âlihi vesabbihi ecmaîn.

 

Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhun ve İbrâhime ve Mûsa ve İsa ve mâ beynehüm minennebiyyine vel mürselin. Salevatüllahi ve selamühû aleyhim ecmain.

 

Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habîbike, ve Rusûlike nebiyyil ümmiyyi, ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 

 

Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin külle mahtelefel melevan, ve teakabel-asran, ve kerraral cedidan, vestekbelel fergadan, ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnettahiyyete vesselam, verham ve barik ve sellim aleyhim kesiyran kesiyra ila yevmil haşri vel garar.

 

Allâhümmecal efdale salevâtike ebeden, ve enmâ berakâtike sermeden, ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve adeden.

 

Alâ eşref-il halâ’ik-il insâniyye, ve mecma’il hakayik-il îmâniyye, ve Tur-it tecelliyat-il ihsâniyye, ve mehbit-il esrar-il ruhaniyye, vâsıdati ıkd-in nebiyyîn ve mükaddimi ceyş-il mürselîyn.

 

Ve kâ’idi rekb-il enbiyâ-il mükerremîyn. Ve efdâl-il halki  ecma’iyn. Hâmil-i livâ-il izzil-a’lâ. Ve mâlik-î ezimme’til mecd-il esnâ. Şâhidi esrâr-il ezel.

Ve müşâhid-i envâr-i sevabık-ıl üvel. Ve tercumân-ı lisân-il kıdem,

Ve menbâ-il ilm-i vel hilm-i vel hıkem.

Mezhar-ı vücûdil külliyyi vel cüziyyi. Ve insân-i ayn-il vücûd-il ulviyyi ves-sufliyyi,

Rûh-u cesed-il kevneyni, Rûh-u cesed-il kevneyni, Rûh-u cesed-il kevneyni.

Ve ayn-i hayât-id-dâreyn. El mütehakkıki bi ahlaki makamât-il isdifâhiyyeti. El- halîl-il ekrem, vel Habib-il azam. Seyyidinâ Muhammed ibni Abdullâh ibni Abdul muttalib.

Hatemennebiyyine ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîn. Adede mağlumatike ve midade kelimatike, küllemâ zekereke  ve zekerezzâkirûne. Ğafele an zikrike ve zikrihil ğâfilûn. Ve sellim teslimen kesiyren ilâ yevmiddîn.

 

Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

YA RAHMAN

YA RAHİM

YA MELİK

YA KUDDÜS

YA SELAM

YA MÜ’MİN

YA MÜHEYMİN

YA AZİZ

YA CEBBAR

YA MÜTEKEBBİR

YA HALİK

YA BARİ

YA MUSAVVİR

YA GAFFAR

YA KAHHAR

YA VEHHAB

YA REZZAK

YA FETTAH

YA ÂLİM

YA KABIT

YA BASİT

YA HAFİT

YA RAFİ

YA MUİZZ

YA MÜZİLL

YA SEMİ

YA BASİR

YA HAKEM

YA ADL

YA LATİF

YA HABİR

YA HALİM

YA AZİM

YA GAFUR

YA ŞEKUR

YA ALİYY

YA KEBİR

YA HAFİZ

YA MUKİT

YA HASİB

YA CELİL

YA KERİM

YA RAKİB

YA MUCİB

YA VASİ

YA HAKİM

YA VEDUD

YA MECİD

YA BAİS

YA ŞEHİD

YA HAKK

YA VEKİL

YA KAVİYY

YA METİN

YA VELİYY

YA HAMİD

YA MUKSİ

YA MÜBDİ

YA MÜİD

YA MUHYİ

YA MÜMİD

YA HAYY

YA KAYYUM

YA VACİD

YA MACİD

YA VAHİD

YA AHAD

YA SAMED

YA KADİR

YA MUKTEDİR

YA MUKADDİM

YA MUAHHİR

YA EVVEL

YA AHİR

YA ZAHİR

YA BATIN

YA VALİ

YA MÜTEALİ

YA BERR

YA TEVVAB

YA MÜNTEKİM

YA AFÜVV

YA RAUF

YA MALİK-ÜL MÜLK

ZÜL CELALİ

VELİKRAM

YA MUKSİT

YA CAMİ

YA GANİYY

YA MUĞNİ

YA DARR

YA NAFİ

YA NUR

YA HADİ

YA BEDİ

YA BAKİ

YA VARİS

YA REŞİD

YA SABIR

YA SEDDAR

Kısa bir dua yapılır. Bu duada tüm silsilenin isimleri zikredilir. (Derse başlarken okunan dua gibi de yapılabilir)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates