Duyurular

İKİNDİ VİRDİ (DERSİ)

Çok değerli kardeşlerim,

Tasavvuf büyüklerinin günün belirli saatlerinde okumuş oldukları virdler (dersler) vardır.Bunlardan biri de İkindi virdi dir.

İkindi virdi; İkindi namazı kılındıktan hemen sonra okunur. Hacı Babamızın söylediği gibi Çok muazzam sevabı vardır.

Bu virdi eğer Hacı Babamız bize bir ders olarak vermemişse herkesin okuması şart değildir. Ancak zamanı olan kardeşlerimizin okumasında fayda vardır.

Rabbim istifade edenlerden eylesin.

Bu virdin nasıl okunduğunu sizlere aşağıda anlatmaya çalışacağız.

Her günün virdi ayrı ayrıdır.

İkindi namazından, tesbih ve duadan sonra;

 • Ya Rabbi, küçük yaşımdan şu ana gelinceye kadar, elimden, dilimden, gözümden, kalbimden, cemi azayi cevahilerimden her neki rızana muhalif şuç yapmış isem cümlesine tevbe Ya Rabbi estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel Azim, el Kerim, er Rahim ellezi La ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum’e ve etubüileyh.
 • Efdali zikir Feala menlehu “La İlahe İllallah” (11 defa)
 • sonunda; “El MelikülHakkul Mübin, MuhammedünResulullah Sadıkulva’dil Emin”
 • “Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Allah,Allah….” (11 defa) sonunda; Allah CelleCelalühü amma nevalühü vela ilahe ğayrühü”
 • “AllahümmeSalli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed” (11 defa) sonunda “Ve Sahbihi ve Sellem Hu Teslimen Kesiren Kesira”
 • “Besmele-i Şerif ile Fatiha suresi” (11 defa Her birinde bemele çekilecek)
 • “Besmele-i Şerif ile İhlas Suresi” (11 defa her birinde besmele çekilecek)
 • Okunduktan sonra aşağıdaki günlük ders okunmaya başlanacaktır. Haftalık olarak yazmış olduğumuz dersin sadece ilk esması değişiktir diğer esmalar aynıdır. Rabbim hayırlı eylesin.
PAZARTESİ
“La İlahe İllellahü Aziz-ün Celil-ün Ya Azizu Ya Celil” (11 defa)
 “Ya Faal, Ya Mani, Ya Nafi, Ya Dafi, Ya Selam” (11 defa )“Ya Hafid, Ya Seri, Ya Şedid, Ya Münzil, Ya Müntekim” (11 defa)“Ya Cebbar, Ya Gabid, Ya Gahhar, Ya Darr, Ya Mümit” (11 defa)

 

“Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Rakib, Ya Mücib, Ya Hafız, Ya Vekil” (11defa)

 

“Ya Latif, Ya Aziz, Ya Vedud, Ya Basit, Ya Fettah” (11 defa)

 

 

“Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhe ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mabeynehum minel nebiyyine vel mürselin,Salavatullahi ve Selamühü aleyhim ecmain. (11 defa)

 • “Hasbünallahü veni’mel vekil.” (11 defa) sonunda; “Niğ’mel Mevla ve niğ’mel nasir gufraneke Rabbena ve ileykel masir, La Havle ve La Kuvvete illa billahil aliyil Azim ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin”

 

“La İlahe İllallahü Gulhuvallahu Ehad, La ilahe illallahüs Samed, La ilahe illallahü Lem Yelid,  La ilahe illallahü velem Yuled,  La ilahe illallahü velem ye Küllehü Küfüven Ehad.” (11 defa)

 

“La İlahe İllallahü Muhammed’ün Habibullah, La İlahe İllallahü Ademü Sefiyullah, La İlahe İllallahü Nuhun Neciyullah, La İlahe İllallahü İbrahimi Halilullah, La İlahe İllallahü Musa Kerimullah, La İlahe İllallahü İsa Ruhullah, La İlahe İllallahü Muhammed’ün Resulullah, La İlahe İllallahü vahdehu La Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü yuhi ve yuvit ve hüve hayyul bi edihil hayır ve huve ala külli şey’in Kadir.” (1 defa)

 

“Euzü Besmele ile Amme Suresi okunacak.”  Veya bilmeyenler, başka bir Aşr-ı Şerifi veya 1 Fatiha ile 11 defa İhlas-ı Şerifi okuyabilirler. Sonunda; “Sadakallahül Azim.”
“İnnellahe ve mela-i ketehu yusalli le Alen nebiyyi Ya eyyühellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Sellimu teslima.

 

AllahümmeSalli ve Sellim ve barik ala şemsüdduha, NurulHüda, HayrülVera, BedrüdDüca, Muhammedin ve ala Alihi adede kema yeli kubi kemalihi.”

 • Azameti Hüdara Tekbir; “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahüvallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil Hamd.” (3 defa) sonunda da dua yapılır.

 

SALI
“Allahumme Salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve sellim teslimen kesira ” (11 defa)
 “Ya Faal, Ya Mani, Ya Nafi, Ya Dafi, Ya Selam” (11 defa )“Ya Hafid, Ya Seri, Ya Şedid, Ya Münzil, Ya Müntekim” (11 defa)“Ya Cebbar, Ya Gabid, Ya Gahhar, Ya Darr, Ya Mümit” (11 defa)

 

“Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Ragıb, Ya Mücib, Ya Hafız, Ya Vekil” (11defa)

 

“Ya Latif, Ya Aziz, Ya Vedud, Ya Basit, Ya Fettah” (11 defa)

 

 

“Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhe ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mabeynehum minel nebiyyine vel mürselin,Salavatullahi ve Selamühü aleyhim ecmain. (11 defa)

 • “Hasbünallahü veni’mel vekil.” (11 defa) sonunda; “Niğ’mel Mevla ve niğ’mel nasir gufraneke Rabbena ve ileykel masir, La Havle ve La Kuvvete illa billahil aliyil Azim ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin”

 

“La İlahe İllallahü Gulhuvallahu Ehad, La ilahe illallahüs Samed, La ilahe illallahü Lem Yelid,  La ilahe illallahü velem Yuled,  La ilahe illallahü velem ye Küllehü Küfüven Ehad.” (11 defa)

 

“La İlahe İllallahü Muhammed’ün Habibullah, La İlahe İllallahü Ademü Sefiyullah, La İlahe İllallahü Nuhun Neciyullah, La İlahe İllallahü İbrahimi Halilullah, La İlahe İllallahü Musa Kerimullah, La İlahe İllallahü İsa Ruhullah, La İlahe İllallahüMuhammed’ünResulullah, La İlahe İllallahü vahdehu La Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve hüve ala külli şey’in Kadir.” (1 defa)

 

“Euzü Besmele ile Amme Suresi okunacak.”  Veya bilmeyenler, başka bir Aşr-ı Şerifi veya 1 Fatiha ile 11 defa İhlas-ı Şerifi okuyabilirler. Sonunda; “Sadakallahül Azim.”
 “İnnellahe ve mela-i ketehu yusalli le Alen nebiyyi Ya eyyühellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Sellimu teslima.

 

AllahümmeSalli ve Sellim ve barik ala şemsüdduha, NurulHüda, HayrülVera, BedrüdDüca, Muhammedin ve ala Alihi adede kema yeli kubi kemalihi.”

 • Azameti Hüdara Tekbir; “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahüvallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil Hamd.” (3 defa) sonunda da dua yapılır.

 

ÇARŞAMBA
“La ilahe illellahu halisen muhlisen ” (11 defa)
 “Ya Faal, Ya Mani, Ya Nafi, Ya Dafi, Ya Selam” (11 defa )“Ya Hafid, Ya Seri, Ya Şedid, Ya Münzil, Ya Müntekim” (11 defa)“Ya Cebbar, Ya Gabid, Ya Gahhar, Ya Darr, Ya Mümit” (11 defa)

 

“Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Rakib, Ya Mücib, Ya Hafız, Ya Vekil” (11defa)

 

“Ya Latif, Ya Aziz, Ya Vedud, Ya Basit, Ya Fettah” (11 defa)

 

 

“Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhe ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mabeynehum minel nebiyyine vel mürselin,Salavatullahi ve Selamühü aleyhim ecmain. (11 defa)

 • “Hasbünallahü veni’mel vekil.” (11 defa) sonunda; “Niğ’mel Mevla ve niğ’mel nasir gufraneke Rabbena ve ileykel masir, La Havle ve La Kuvvete illa billahil aliyil Azim ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin”

 

“La İlahe İllallahü Gulhuvallahu Ehad, La ilahe illallahüs Samed, La ilahe illallahü Lem Yelid,  La ilahe illallahü velem Yuled,  La ilahe illallahü velem ye Küllehü Küfüven Ehad.” (11 defa)

 

“La İlahe İllallahü Muhammed’ün Habibullah, La İlahe İllallahü Ademü Sefiyullah, La İlahe İllallahü Nuhun Neciyullah, La İlahe İllallahü İbrahimi Halilullah, La İlahe İllallahü Musa Kerimullah, La İlahe İllallahü İsa Ruhullah, La İlahe İllallahüMuhammed’ünResulullah, La İlahe İllallahü vahdehu La Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve hüve ala külli şey’in Kadir.” (1 defa)

 

“Euzü Besmele ile Amme Suresi okunacak.”  Veya bilmeyenler, başka bir Aşr-ı Şerifi veya 1 Fatiha ile 11 defa İhlas-ı Şerifi okuyabilirler. Sonunda; “Sadakallahül Azim.”
 “İnnellahe ve mela-i ketehu yusalli le Alen nebiyyi Ya eyyühellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Sellimu teslima.

 

AllahümmeSalli ve Sellim ve barik ala şemsüdduha, NurulHüda, HayrülVera, BedrüdDüca, Muhammedin ve ala Alihi adede kema yeli kubi kemalihi.”

 • Azameti Hüdara Tekbir; “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahüvallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil Hamd.” (3 defa) sonunda da dua yapılır.

 

PERŞEMBE
“La ilahe illelahu haligu külli şeyin ve huve ala külli şeyin gadir.” (11 defa)
 “Ya Faal, Ya Mani, Ya Nafi, Ya Dafi, Ya Selam” (11 defa )“Ya Hafid, Ya Seri, Ya Şedid, Ya Münzil, Ya Müntekim” (11 defa)“Ya Cebbar, Ya Gabid, Ya Gahhar, Ya Darr, Ya Mümit” (11 defa)

 

“Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Rakib, Ya Mücib, Ya Hafız, Ya Vekil” (11defa)

 

“Ya Latif, Ya Aziz, Ya Vedud, Ya Basit, Ya Fettah” (11 defa)

 

 

“Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhe ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mabeynehum minel nebiyyine vel mürselin,Salavatullahi ve Selamühü aleyhim ecmain. (11 defa)

 • “Hasbünallahü veni’mel vekil.” (11 defa) sonunda; “Niğ’mel Mevla ve niğ’mel nasir gufraneke Rabbena ve ileykel masir, La Havle ve La Kuvvete illa billahil aliyil Azim ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin”

 

“La İlahe İllallahü Gulhuvallahu Ehad, La ilahe illallahüs Samed, La ilahe illallahü Lem Yelid,  La ilahe illallahü velem Yuled,  La ilahe illallahü velem ye Küllehü Küfüven Ehad.” (11 defa)

 

“La İlahe İllallahü Muhammed’ün Habibullah, La İlahe İllallahü Ademü Sefiyullah, La İlahe İllallahü Nuhun Neciyullah, La İlahe İllallahü İbrahimi Halilullah, La İlahe İllallahü Musa Kerimullah, La İlahe İllallahü İsa Ruhullah, La İlahe İllallahüMuhammed’ünResulullah, La İlahe İllallahü vahdehu La Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve hüve ala külli şey’in Kadir.” (1 defa)

 

“Euzü Besmele ile Amme Suresi okunacak.”  Veya bilmeyenler, başka bir Aşr-ı Şerifi veya 1 Fatiha ile 11 defa İhlas-ı Şerifi okuyabilirler. Sonunda; “Sadakallahül Azim.”
 “İnnellahe ve mela-i ketehu yusalli le Alen nebiyyi Ya eyyühellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Sellimu teslima.

 

AllahümmeSalli ve Sellim ve barik ala şemsüdduha, NurulHüda, HayrülVera, BedrüdDüca, Muhammedin ve ala Alihi adede kema yeli kubi kemalihi.”

 • Azameti Hüdara Tekbir; “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahüvallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil Hamd.” (3 defa) sonunda da dua yapılır.

 

CUMA
“Subhanellahi vel hamdulillahi vela ilahe ilellahu vellahuekber vela havle vela kuvvete illabillahil aliyyil azim.” (11 defa)
 “Ya Faal, Ya Mani, Ya Nafi, Ya Dafi, Ya Selam” (11 defa )“Ya Hafid, Ya Seri, Ya Şedid, Ya Münzil, Ya Müntekim” (11 defa)“Ya Cebbar, Ya Gabid, Ya Gahhar, Ya Darr, Ya Mümit” (11 defa)

 

“Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Rakib, Ya Mücib, Ya Hafız, Ya Vekil” (11defa)

 

“Ya Latif, Ya Aziz, Ya Vedud, Ya Basit, Ya Fettah” (11 defa)

 

 

“Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhe ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mabeynehum minel nebiyyine vel mürselin,Salavatullahi ve Selamühü aleyhim ecmain. (11 defa)

 • “Hasbünallahü veni’mel vekil.” (11 defa) sonunda; “Niğ’mel Mevla ve niğ’mel nasir gufraneke Rabbena ve ileykel masir, La Havle ve La Kuvvete illa billahil aliyil Azim ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin”

 

“La İlahe İllallahü Gulhuvallahu Ehad, La ilahe illallahüs Samed, La ilahe illallahü Lem Yelid,  La ilahe illallahü velem Yuled,  La ilahe illallahü velem ye Küllehü Küfüven Ehad.” (11 defa)

 

“La İlahe İllallahü Muhammed’ün Habibullah, La İlahe İllallahü Ademü Sefiyullah, La İlahe İllallahü Nuhun Neciyullah, La İlahe İllallahü İbrahimi Halilullah, La İlahe İllallahü Musa Kerimullah, La İlahe İllallahü İsa Ruhullah, La İlahe İllallahüMuhammed’ünResulullah, La İlahe İllallahü vahdehu La Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve hüve ala külli şey’in Kadir.” (1 defa)

 

“Euzü Besmele ile Amme Suresi okunacak.”  Veya bilmeyenler, başka bir Aşr-ı Şerifi veya 1 Fatiha ile 11 defa İhlas-ı Şerifi okuyabilirler. Sonunda; “Sadakallahül Azim.”
 “İnnellahe ve mela-i ketehu yusalli le Alen nebiyyi Ya eyyühellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Sellimu teslima.

 

AllahümmeSalli ve Sellim ve barik ala şemsüdduha, NurulHüda, HayrülVera, BedrüdDüca, Muhammedin ve ala Alihi adede kema yeli kubi kemalihi.”

 • Azameti Hüdara Tekbir; “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahüvallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil Hamd.” (3 defa) sonunda da dua yapılır.

 

CUMARTESİ
“La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin” (11 defa)
 “Ya Faal, Ya Mani, Ya Nafi, Ya Dafi, Ya Selam” (11 defa )“Ya Hafid, Ya Seri, Ya Şedid, Ya Münzil, Ya Müntekim” (11 defa)“Ya Cebbar, Ya Gabid, Ya Gahhar, Ya Darr, Ya Mümit” (11 defa)

 

“Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Rakib, Ya Mücib, Ya Hafız, Ya Vekil” (11defa)

 

“Ya Latif, Ya Aziz, Ya Vedud, Ya Basit, Ya Fettah” (11 defa)

 

 

“Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhe ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mabeynehum minel nebiyyine vel mürselin,Salavatullahi ve Selamühü aleyhim ecmain. (11 defa)

 • “Hasbünallahü veni’mel vekil.” (11 defa) sonunda; “Niğ’mel Mevla ve niğ’mel nasir gufraneke Rabbena ve ileykel masir, La Havle ve La Kuvvete illa billahil aliyil Azim ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin”

 

“La İlahe İllallahü Gulhuvallahu Ehad, La ilahe illallahüs Samed, La ilahe illallahü Lem Yelid,  La ilahe illallahü velem Yuled,  La ilahe illallahü velem ye Küllehü Küfüven Ehad.” (11 defa)

 

“La İlahe İllallahü Muhammed’ün Habibullah, La İlahe İllallahü Ademü Sefiyullah, La İlahe İllallahü Nuhun Neciyullah, La İlahe İllallahü İbrahimi Halilullah, La İlahe İllallahü Musa Kerimullah, La İlahe İllallahü İsa Ruhullah, La İlahe İllallahüMuhammed’ünResulullah, La İlahe İllallahü vahdehu La Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve hüve ala külli şey’in Kadir.” (1 defa)

 

“Euzü Besmele ile Amme Suresi okunacak.”  Veya bilmeyenler, başka bir Aşr-ı Şerifi veya 1 Fatiha ile 11 defa İhlas-ı Şerifi okuyabilirler. Sonunda; “Sadakallahül Azim.”
 “İnnellahe ve mela-i ketehu yusalli le Alen nebiyyi Ya eyyühellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Sellimu teslima.

 

AllahümmeSalli ve Sellim ve barik ala şemsüdduha, NurulHüda, HayrülVera, BedrüdDüca, Muhammedin ve ala Alihi adede kema yeli kubi kemalihi.”

 • Azameti Hüdara Tekbir; “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahüvallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil Hamd.” (3 defa) sonunda da dua yapılır.

 

PAZAR
“La ilahe illa hül melikul hakkul mubin” (11 defa)
 “Ya Faal, Ya Mani, Ya Nafi, Ya Dafi, Ya Selam” (11 defa )“Ya Hafid, Ya Seri, Ya Şedid, Ya Münzil, Ya Müntekim” (11 defa)“Ya Cebbar, Ya Gabid, Ya Gahhar, Ya Darr, Ya Mümit” (11 defa)

 

“Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Rakib, Ya Mücib, Ya Hafız, Ya Vekil” (11defa)

 

“Ya Latif, Ya Aziz, Ya Vedud, Ya Basit, Ya Fettah” (11 defa)

 

 

“Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhe ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mabeynehum minel nebiyyine vel mürselin,Salavatullahi ve Selamühü aleyhim ecmain. (11 defa)

 • “Hasbünallahü veni’mel vekil.” (11 defa) sonunda; “Niğ’mel Mevla ve niğ’mel nasir gufraneke Rabbena ve ileykel masir, La Havle ve La Kuvvete illa billahil aliyil Azim ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin”

 

“La İlahe İllallahü Gulhuvallahu Ehad, La ilahe illallahüs Samed, La ilahe illallahü Lem Yelid,  La ilahe illallahü velem Yuled,  La ilahe illallahü velem ye Küllehü Küfüven Ehad.” (11 defa)

 

“La İlahe İllallahü Muhammed’ün Habibullah, La İlahe İllallahü Ademü Sefiyullah, La İlahe İllallahü Nuhun Neciyullah, La İlahe İllallahü İbrahimi Halilullah, La İlahe İllallahü Musa Kerimullah, La İlahe İllallahü İsa Ruhullah, La İlahe İllallahüMuhammed’ünResulullah, La İlahe İllallahü vahdehu La Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve hüve ala külli şey’in Kadir.” (1 defa)

 

“Euzü Besmele ile Amme Suresi okunacak.”  Veya bilmeyenler, başka bir Aşr-ı Şerifi veya 1 Fatiha ile 11 defa İhlas-ı Şerifi okuyabilirler. Sonunda; “Sadakallahül Azim.”
 “İnnellahe ve mela-i ketehu yusalli le Alen nebiyyi Ya eyyühellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Sellimu teslima.

 

AllahümmeSalli ve Sellim ve barik ala şemsüdduha, NurulHüda, HayrülVera, BedrüdDüca, Muhammedin ve ala Alihi adede kema yeli kubi kemalihi.”

 • Azameti Hüdara Tekbir; “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahüvallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil Hamd.” (3 defa) sonunda da dua yapılır.

2 yorum

 1. sabah mihrabiyesinde salatu selamlardan sonra gelen duaların türkçe karşılığını yayınlayabilmeniz mümkünmüdür eğer mümkün ise rica etsem yayınlarmısınız

  • Değerli Kardeşim Furkan Sabah Mihrabiyesinin türkçe karşılıkları Dualar sayfasında bir kısmı “Sabah Mihrabiyesi” adı altında var. Diğerlerini de yayınlamaya çalışacağız. İnişallah. Siteyi takip etmeye devam edin. Allaha emanet olun.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates