Duyurular
Namazda Okunan Dualar

Namazda Okunan Dualar

Sübhaneke

Sübhânekellâhümme Ve bihamdik Ve tebâra kesmük Ve teâlâ ceddük (Ve celle senâük * ) Ve lâilâhe ğayrük. 

Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.

 

Okunduğu yerler : Namazlarda ayakta iken okunur. Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra. İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca Fâtiha’dan önce. Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, Fâtiha’dan önce. Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha’dan önce. Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.

* Ve celle senâaük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

 

Ettehiyyâtü

Ettehıyyâtü lillahi vessalevâtü vettayibâtü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühü esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis sâlihîn Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.

Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah’a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah’ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.

Okunduğu yerler:  Namazların her oturuşunda okunur.

Allahumme Salli & Allahumme Barik

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrahîme inneke hamîdün mecîd.

Allah’ım Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle

Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrahîme inneke hamiydün mecîd

Allah’ım Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim’e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

Okundukları yerler:  Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü’den sonra. İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü’den sonra. Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.

 

Rabbenâ Âtina

Rabbenâ âtina fiddünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr

Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.

Rabbenağfirlî ve livâ lideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb

Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.

Okundukları yerler:  Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik’ten sonra.

 

Kunut Duaları

Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Okundukları yerler: Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates