Duyurular
SABAH MİHRABİYESİ

SABAH MİHRABİYESİ

 SABAH MİHRABİYESİ

 

Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh (11 kez)

Manası: Yarabbi sen bütün  noksan sıfatlardan  Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh’un (yarattıklarının hepsinin) Rabbisin.

 

Eşhedû enlâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerikeleh lehül mülkü velehül Hamdü yuhyi ve yümit ve hüve Hayyül lâ yemut biyedihil Hayr vehüve alâ külli şey’in Kadir” (11 kez)

Manası: Şehadet ederim ki Allah´tan başka ilah yoktur. O tektir. Şeriki ve benzeri yoktur. Mülk onundur. Hamt ona mahsustur. Diriltir ve öldürür O ölmez bir diridir. Hayır, onun eliyledir. O her şeye kadirdir.

 

Lâ ilâhe illâ ente Sübhaneke innî küntü minez Zâlimîn. (11 kez)

Manası: Senden başka hak, mabut yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerdenim.

 

Hüvallahül Vahidül, Ehadül Ferdüssamed illezî lem yedtahu sahibeten ve lâ veleden lem yelid velem yûled velemye küllehû küfüven Ehad. (11 kez)

Manası: O, mutlak otorite sahibi tek Allah’tır. Eşi benzeri yoktur. Yarattığı her şey ona muhtaçtır. O ise kimseye muhtaç değildir. Aile ve çocuk edinmemiştir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

 

Allahümme ecirnî minen Nâr. (11Kez)

Manası: Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru

 Sonunda

Allahümme ecirnî ve ecirnâ minen Nâr.”

Manası: Allah’ım beni ve bizi cehennem azabından koru.

 

ve edhilnel cennete meal ebrâr

Manası: İyiler ile beraber cennete dâhil eyle.

 

bi fazlike ve keremike Yâ azizu Yâ Gaffâr,  Yâ Celilû Yâ Cebbâr, Yâ MuGallebel Kulûbi vel ebsâr. Yâ Ekremel Ekremîne veyâ Erhamer Rahimîyn.”

Manası: Fazlını ve keremini bize kolaylaştır. Affı çok, mağfireti çok, rızkı bol, ayıpları örten, azamet ve ululuk sahibi, her şeyi gözetip koruyan, Ey kalpleri ve gözleri yed-i kudreti ile değiştiren Allah’ım, Sen şeref ve izzeti verensin, Ey muhafaza eden Allah’ım, kibirlenenleri, azametinin gemiyle dizginle.

 

Hasbünellahu veni’mel vekîl (11 Kez)

Manası: Allah ne güzel vekildir; O, bize yeter.

 Sonunda

Ni’mel Mevlâ ve ni’mel nasir

Manası: Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.

 

Gufraneke Rabbenâ ve ileykel masîr

Manası: İşittik ve itaat ettik, affına sığındık ya rabbi, dönüş sanadır.

 

Lâ Havle velâ Kuvvete illâ billahil Aliyyîl Azîym.

Manası: Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates