Duyurular

İTİKAF

Değerli kardeşlerim, mübarek ramazanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Rabbim oruçlarımızı, teravihlerimizi, farz ve sünnet, nafile ibadetlerimizi kabul buyursun. İnişaallah hep birlikte sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bayrama kavuşmamızı nasip eylesin.

Değerli kardeşlerim, ramazanda en büyük ibadetlerden birisi de İTİKAF dır.

Bu güzel ibadeti Resullah SAV.Efendi,miz her ramazanın son on gününde hiç ihmal etmemiş. Kendi eşlerine ashabına da tavsiye etmiştir. Peygamberimizin yoludan giden Evliyaullah da aynı yolu izlemiş ve fırsat buldukça bu ibadeti yapmaya çalışmışlardır.

Gönül dostu Hacı Babamızda her ramazanın son on günü İtikâf’a girmektedir. Bu günkü yazımda bazı araştırmalarda yaparak size İtikâftan bahsetmeye çalışacağım. Rabbim yapmış olduğumuz yapacak olduğumuz ibadetleri İtikâf niyetine kabul buyursun İnişaallah.

İtikâf

Fıkıh terimi olarak itikâf, bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra her yıl ramazanın son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem’le birlikte itikâf yaptığını nakleder (Buhârî, “İ‘tikâf”, 3; Müslim, “Hayz”, 6; Tirmizî, “Savm”, 80). Peygamberimiz’in ramazanın son on gününde daha fazla ibadet ettiği bilinmektedir. Âişe vâlidemizin belirttiğine göre Resûl-i Ekrem ramazanın son on gününe girildiğinde bütün geceyi ihya eder; ailesini uyandırır ve kadınlardan ayrı kalırdı.

Hz. Peygamber’in bu tatbikatından hareketle âlimler, oruçlunun özellikle ramazanın son on gününde itikâfa girmesini müstehap kabul etmişlerdir. Hatta Hanefîler, Hz. Peygamber’in bunu devamlı yapmış olmasından hareketle itikâfı kifâî nitelikte müekked sünnet saymıştır. İtikâf bir ibadet nevi olduğundan itikâfa girenin mükellef olması, itikâfa bir mescidde girmesi ve niyet etmesi gerekli görülür. Kadınlar evlerinin bir odasında itikâfa girerler.

İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. İnsanların zaman zaman böyle derin tefekküre ihtiyacı vardır. İtikâf bu tefekkürü gerçekleştirmek için bir fırsat olarak kıullanılabilir.

İtikâf yapmak isteyen kişi, itikâf niyetiyle mescid veya mescid hükmündeki bir yerde kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini namaz, Kur’ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla değerlendirir. Doğal ihtiyaçlarını gidermek için mescidi meşgul etmeyecek ve kirletmeyecek şeyleri mescide getirebilir. Mescidde yer, içer ve orada istirahat eder. Mescidin içinde giderilmesi mümkün olmayan zarurî ve doğal ihtiyaçları için dışarı çıkabilir. Ancak ihtiyacını giderdikten sonra hemen itikaf mahaline geri döner,itikaf dışarıya çıkmakla bozulmaz.

Ancak vacip itikâflar, zorunlu ihtiyaçlar dışında itikâf mahallinin terk edilmesiyle bozulur. Tercih edilen görüşe göre, itikâfın asgarî süresi için bir sınır konmamıştır. Bu bakımdan bir mescidi ziyaret eden kişi, bu ziyaret süresinde bile itikâfa niyet edebilir.

Değerli kardeşlerim,

Demek ki İtikaf, aynı zamanda bir nefis terbiyesi, Rabbimize daha yakın olabilme, dünya zevklerini terk, ibadet aşkının artmasına yardımcı olan bir ibadet.

Bizlerde zamanımız olmayabilir amma, hiç değilse camiye girerken “Yarabbi itikâf’a niyet ettim” diye niyet edersek bizlerde bu mübarek ibadetten nasibimiz almış oluruz.

Kalın sağlıcakla hayırlı ramazanlar. Allaha emanet olun.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates