Duyurular

BAZI DİNİ TERİMLERİN ANLAMLARI-1

29.10.2015 Derleyen Cemal yıldız

Değerli Kardeşlerim uzun zamandan beri yazmak istediğim ama bu güne nasip olan dini terimlerin anlamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bazan bir sohbette , bazan bir cuma vaazında kelimeler arasında da olsa anlamadığımız dini terimlerin anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz. Hatta bunların dışında bizlerin de bilemediklerimiz vardır onları da mesaj yolu ile bizlere ulaştırırsanız onları da yayınlarız.

1. Akâid Ne Demektir?
İnançlar demektir.
2. Amentü Ne Demektir?
İman esasları demektir.
3. Ayet Neye Denir?
Kur’an’daki sureleri meydana getiren bağımsız cümlelere verilen isimdir.
4. Ahiret Ne Demektir?
Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan
cennet ve cehennem hayatıdır.
5. Azrail Ne Demektir?
Allah’ın emriyle insanların ruhlarını alan ölüm meleğidir.
6. Ahlâk Nedir?
Bir kişinin iyi veya kötü olarak sıfatlandırılmasına sebep olan davranışların tümüdür
7. Besmele Neye Denir?
“Bismillahirrahmanirrahim” sözünün kısaltılmışıdır.
8. Beytullah Ne Demektir?
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri “Kâbe”nin diğer adıdır.
9. Batıl İnanış Ne Demektir?
Allah’ın peygamberlerine indirdiği vahiyle ilgisi olmayan ve insanlar tarafından
uydurulan yanlış inanışlardır.
10. Cehennem Ne Demektir?
Ahirette günahkâr kimselerin azap çekecekleri ceza yeridir.
11. Cemaat Ne Demektir?
Müslümanların bir araya gelerek toplanmalarına ve birlikte namaz kılmalarına “cemaat” denir.
12. Caiz Ne Demektir?
Yapılması dinen yasak olmayan davranışlardır.
13. Dinsiz Kime Denir?
Hiçbir dini olmayan kişiye denir.
14. Dua Ne Demektir?
Kulun istek ve arzularını uygun bir yalvarış üslubu ile Allah’a arz etmesidir.
15. Diyanet Ne Demektir?
Din işleriyle uğraşan resmî kuruma verilen isimdir.
16. Ezan Ne Demektir?
Günde beş vakit okunarak,namaz vakitlerini bildiren ilâhi bir mesajdır.
17. Esmaü’l-Hüsna Ne Demektir?
Allahü Tealâ’nın Kur’an’da geçen 99 ismine verilen addır. Güzel isimler demektir.
18. Ecel Ne Demektir?
Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği ana verilen addır.
19. Ecir Nedir?
Yapılan güzel davranışlar karşısında Allah’ın kullarına verdiği manevî mükâfattır.
20. Ebedî ve Ezelî Ne Demektir?
Ebedî, sonu olmayan.
Ezelî, başlangıcı olmayandır.
21. “Fani Hayat” Ne Demektir?
Geçici hayat demektir. Kur’an’a göre: “Allah’tan başka her şey yok olacaktır.”
22. Fâsık Ne Demektir?
Allah’ın emirlerine karşı çıkan isyankâr kişi demektir.
23. Fetva Ne Demektir?
Sorulan İslamî bir soruya ilim adamı tarafından verilen cevaptır.
24. Fıtrat Ne Demektir?
Doğuştan gelen mizaçlardır. (Yaratılış)
25. “Hadis” Ne Demektir?
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek sözlerini ve davranışlarını konu alan
ilim dalına “Hadis” denir.
26. “Hamd” Ne Demektir?
Allah’ın insanlara verdiği nimetlere kulun teşekkür etmesidir.
27. Haram Ne Demektir?
Dinimizce kesin olarak yapılması yasaklanan hükümlerdir.
28. Helâl Ne Demektir?
Allah tarafından yapılmasına müsaade edilen davranışlar.
29. Hatim Ne Demektir?
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyup bitirmeye denir.
30. Hayâ Ne Demektir?
Çirkin ve ayıp davranışlar karşısında utanma demektir.
31. Hayır Ne Demektir?
Karşılık beklemeden Allah rızası için yapılan yararlı işlerdir.
32. Hafız Ne demektir?
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberleyen kişidir.
33. Hurafe Ne Demektir?
Akla, ilme, dine aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlardır.
34. İbadet Ne Demektir?
Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır.
35. İlâhî Kudret Ne Demektir?
Yüce Allah’ın gücü ve kuvvetidir.
36. İtikat Ne Demektir?
İnanma, gönülden tasdik etme demektir.
37. İtikadî Konular Hangileridir?
İtikadî konular deyince “iman esasları” akla gelir.
38. İlâhî Kanun Ne Demektir?
Yüce Allah’ın peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla, kullarının uymak zorunda
olduğunu bildirdiği emir ve yasaklardır.
39. İmam Ne Demektir?
Camilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemaate namaz kıldıran kişidir.
40. İstiğfar Ne Demektir?
İnsanın kusurlarını affetmesi için Allah’tan bağışlanma istemesidir. Estağfirullah demektir.
41. Kâfir Kime Denir?
Allah’a, peygambere ve dine inanmayan kimsedir.
42. Kâbe Neresidir?
Kâbe, Mekke şehrinde Mescid-i Haram’ın ortasında bulunan, taştan yapılmış
dört köşe bir binadır.
43. Kâbe Bize Neyi Çağrıştırıyor?
Kâbe bize kıbleyi çağrıştırıyor.
44. Kıble Ne Demektir?
Namaza başlarken yüzümüzü çevirdiğimiz Mekke’deki Kâbe’nin bulunduğu istikamettir.
45. Kabir Ne Demektir?
Ölen kişinin toprağa gömüldüğü yerdir.
46. Kandil Ne Demektir?
Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen addır.
47. Kur’an-ı Kerim Nedir?
Tek ve son din olan İslam Dini’nin kutsal kitabıdır.
48. Kıyamet Ne Demektir?
Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması
ve dünyanın sonunun gelmesidir.
49. Kirâmen Kâtibin Ne Demektir?
Her mükellef insanın yaptığı bütün iyi ve kötü işleri kayıt eden meleklerdir.
50. Kurban Nedir?
Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet niyetiyle kesilen koyun, keçi, deve
ve sığır cinsinden olan hayvan demektir.
51. Mukabele Okumak Ne Demektir?
Ramazan’ da hafızların cemaatin huzurunda bir ay boyunca Kur’an okumalarıdır.
52. Mezarlık Neye Denir?
İçinde mezarların bulunduğu kabristana “mezarlık” denir.
53. Müezzin Kime Denir?
Namaz vakitlerini belirlemek için ezan okuyan ve namazlarda kamet getiren kimsedir.
54. Münafık Kime Denir?
İnanmadığı halde müslümanları kandırmak için inanmış gibi görünen sahtekâr kimselere denir.
55. Melek Ne Demektir?
Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren ve yemeyen, içmeyen,
gözle görülemeyen nuranî varlıklardır.
56. Mîzan Ne Demektir?
Mahşerde herkesin hesabı görüldükten sonra sevap ve günahlarının
tartılacağı ilâhi adalet terazisidir.
57. Müftü Kime Denir?
Diyanetin din işlerini idare eden, fetva vermeye resmen yetkili olan kimseye
“müftü” denir.
58. Mezhep Ne Demektir?
İslâm dinini daha iyi anlayabilmek için gidilen, büyük İslam alimleri tarafından
belirlenen yol demektir.
59. Nebi veya Resûl Ne Demektir?
Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli peygamberlerdir.
60. Rab Ne Demektir?
Yüce Yaratan’ın güzel isimlerinden biridir. (Terbiye eden demektir.)
61. “Rahman” ve “Rahim” Ne Demektir?
Allah’ın, kullarını esirgeyen ve bağışlayan olması demektir.
62. Sevap Ne Demektir?
Faydalı ve doğru bir davranışa karşı Allah tarafından verilecek mükâfat demektir.
63. Sure Ne Demektir?
Kur’an’da ayetlerden oluşan bölümlerdir. Birbirinden besmele ile ayrılırlar.
(Bu bölümler 114 tanedir.)
64. Sünnet Ne Demektir?
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yaptığı ve müslümanlardan da yapmalarını
istediği güzel davranışlardır.
65. Şirk Ne Demektir?
Allah’a ortak koşmak demektir.
66. Şeriat Ne Demektir?
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Allah’tan getirdiği hükümlerin tümüdür.
Gidilecek yol demektir.
67. Takva Ne Demektir?
Allah katında insanın en yüksek derecesidir. (Kişinin günahlardan
ve şüphelerden sakınmasıdır.)
68. Tevbe Ne Demektir?
Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah’a yönelmesi,
af dilemesi ve günahlarını terk etmesidir.
69. Tevekkül Ne Demektir?
Kişinin yapacağı bir işte aklını ve iradesini kullandıktan sonra işin sonucunu
Allah’a bırakmasıdır.
70. Tevhid Ne Demektir?
Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır.
71. Vahiy Ne Demektir?

Allah’ın dilediği hükümleri peygamberlerine özel yollarla ve Cebrail
aracılığıyla bildirmesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates