Duyurular

ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Değerli Kardeşlerim;

Ay itibarı ile Ziihicce ayına girmiş bulunuyoruz. İstedik ki bu ayın faziletinden kısa da olsa biraz bahsedelim.

Muhterem Hacı Babamız her sohbetinde Gunyet’üt Talibinden örnekler verir. Pir Abdulkadir Geylani Hz.lerinin o konu hakkındaki görüşlerini bizlere iletmiş ve tavsiye etmiştir.

Aşağıda da Pir’imizin Zilhiccenin ilk on gününü nasıl değerlendireceğimiz hususunda ki görüşlerini paylaşıyoruz.

Yüce Rabbim okuyup anlayanlardan, anladığını anlatanlardan eylesin. Allah Razı olsun.

Cenab-ı Hak Zilhicce ayının ON GÜNÜ üzerine yemin etmiş, Peygamberimiz (asm) ise; “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc) nezdinde daha makbuldür” buyurmuştur.

Zilhicce; Ayların on ikincisi ve savaşmanın haram kılındığı haram ayların (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunduğu Zilhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır.
Ashaptan ibn-i Abbas (ra), Peygamber’den (asm) bu ayla ilgili şu hadisi nakletmektedir:
Peygamber (asm); “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc)nezdinde daha makbuldür” buyurmuştur.
Zilhicce’nin sekizinci gününe “terviye günü” dokuzuncusuna “Arefe günü”; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) “nahr günü”, ondan sonraki üç güne de “teşrik günleri” denilmiştir. “Arefe günü” burada, Kurban bayramından bir önceki gün anlamında değil, Arafat’ta vakfe gününü simgeleyen şer’î bir isimdir.
• Allah (cc) Zilhicce’nin ilk on gününe yemin etmiştir
“Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)!
Ve on geceye!
Hem çifte ve teke!
Ve geçip giderken, geceye!
Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi?”
(Fecr, 1-5)
Zilhicce’nin ilk yarısındaki günler, yüce Allah katında değerli günler arasındadır. Fecr Sûresi’nde, “On geceye yemin olsun ki…” (Fecr, 89/2) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır.
• Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler, Allah (cc) yolunda yapılan cihattan daha makbuldür
İbn-i Abbas (ra) der ki, Resulullah (asm) ;
“Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler Allah (cc) katında diğer aylarda yapılan iyi amellerden daha makbuldür” buyurdu. Ashap;
“Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihat da mı Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetten, Allah (cc) katında daha makbul değildir?” dediler. Resulullah (asm):
“Evet, o da daha makbul değildir. Ancak canını ve malını tehlikeye atarak cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin (şehit olanın) cihadı ondan daha sevgilidir.” buyurdu.
(Buhari, Tirmizi)
• Zilhicce’nin ilk on gecesini ihya etmek, kadir gecesini ihya etmeye denktir
Ebu Hureyre’den (ra) Hz. Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğu rivayet edildi:
”Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadet Allah (cc)katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha güzeldir. Çünkü bunun her bir gününde tutulan oruç bir sene oruç tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmeye denktir.”
(Tirmizi, İbn-i Mace)
• “Bu on gündeki hayır ve bereketten mahrum kalana yazıklar olsun”
Resulullah (asm):
“Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun.” buyurdu.
(Ebu’d Derda)
• Zilhicce’nin bir günü fazilet yönünden bin gün gibidir
“Enes b. Malik (ra) şöyle rivayet etti:
“Zilhicce’nin ilk on günü hakkında, onun her günü fazilet yönünden bin gün gibidir. Arefe günü ise on bin gün gibidir, denildi.”
(Beyhaki)
Evzai (ra) şöyle dedi;
Bana; “Zilhicce’nin ilk on gününden birinde yapılan amel, Allah (cc) yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç” buyurduğu nakledildi.
(Beyhaki)
• Zilhicce ayındaki, terviye, arefe ve Kurban Bayramı gecelerini ihya edene cennet vacip olur
Muaz b. Cebel (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etti:
“Beş geceyi ihya edene cennet vacip olur. Bunlar: Terviye (Zilhicce ayının sekizinci) gecesi, Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban’ın on beşinci gecesidir.
(Esbehani)
• Zilhicce ayında peygamberlere gelen ikramlar
Zilhicce ayının ilk on gününde peygamberlere Yüce Allah’tan nice ikramlar gelmiştir. Bu manada gelen birçok haberler vardır.
İbn Abbas’ın (ra) rivayetine göre:
• Zilhicce ayının on günü içinde, Allah (cc) Âdem’e (as) tövbeyi nasip etti. O’na tövbe, Arefe günü nasip oldu. O gün Âdem (as) günahını itiraf edip tövbe edince, Allah (cc) da onun tövbesini kabul buyurdu.
• Yine bu on günlerde İbrahim (as) Halil olmuştur. Malını misafirlere bolca çıkardı. Kendini ateşe attı. Oğlunu kurban etti. Kalbini Rahman Allah’a verdi. İbrahim (as) dışında tam manası ile tevekkül, başkasına nasip olmamıştır. Kâbe-i Muazzama’yı İbrahim (as) yine bu günlerde yapmaya başlamıştır.
• Bu on günlerde Cenab-ı Hak Musa Peygamber’e (as) zatı ile münacat nasip eyledi.
• Davud’a (as) mağfiret bu on günler içinde geldi.
• Mübahat gecesi dahi, yine bu on günler içindedir. Denilmiştir ki: Kur’ân-ı Kerim’in ilk inişi Kurban Bayramı sabahına rastlar. O sırada, Resulullah (asm) Efendimiz namazgâha çıkmak üzere idi.

Rıdvan Biat’ı dahi bu on günler içinde olmuştu. Cenab-ı Hak, bu manada şöyle buyurdu:
“Ağacın altında seninle biat ettikleri zaman…”
(Fetih, 18)
Ki bu ağaç sakız ağacı idi… ve bu biat Hudeybiye’de oldu… O gün Resulullah Efendimiz’le (asm)biat eden ashabın sayısı bin dört yüz kadardı ve hepsi erkekti…
Allah (cc) O’ndan (asm) ve bütün ashaptan razı olsun… (
Gunyet’üt Talibin_Abdül Kadir Geylani) 

Derleyen

15.09.2015 Cemal Yıldız

Trabzon

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates