Duyurular

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ

Değerli Kardeşlerim,

Zilhicce ayının çok mübarek bir ay olduğunu hepimiz biliyoruz. Zilhicce ayı için Peygamberimiz ne buyurmuş, nasıl ibadet yapmalıyız ki Rabbimize daha yakın olalım. Onun Rızasını kazanalım.

Bu aşağıda ki Yazı Mehmet Talu Hoca efendiden alınmıştır. Bilgilerinize sunarız

Âyet-i kerîmede on gün değil de, “On gece” buyrulmasının sebebi: Günlerinin dokuz olmasındandır. Zira onuncu gün bayramdır.

Zilhicce ayının ilk on gününde peygamberlere ALLAH Teâlâ’dan nice ikramlar gelmiştir. Ayrıca bu on günlerde yapılacak amellerin hayli faziletleri vardır.

Abdullah b. Abbas’tan (R.A.) rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz: “Başka günlerin hiç birinde şu Zilhicce ayının ilk on gününde işlenecek salih amellerden daha faziletli hiçbir amel yoktur” buyurdu. Sahabe-i Kiram:

—Ya Resûlellah! ALLAH yolunda cihat da mı, o günler kadar faziletli değildir? diye sordular.

Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz: “Evet ALLAH Teâlâ yolunda cihat da! Ancak bir kimse, malını ve canını tehlikeye atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse, yani cihat sırasında şehit olursa o kimse hariç. O, bundan daha faziletlidir”  buyurdu.

Hadis-i şerif, hac ibadetinin yerine getirileceği günlerin içinde bulunduğu Zilhicce ayının ilk on gününde yapılacak ibadetlerin sevabının senenin diğer günlerinde yapılacak ibadetlerin sevabından daha fazla olduğun müjdelemektedir.

Bugünlerde yapılacak ibadet ve iyiliklerin cihat ile kıyaslanması ve şehit olduğu için geri dönmeyen kimsenin cihadı hariç, diğer cihatlardan da faziletli olduğunun bildirilmesi bu günlerin önemini göstermeye yeter.

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre bazı yerler başkalarına nispetle daha üstün olduğu gibi, bazı zamanların da başka zamanlara üstünlüğü vardır. Zilhicce ayının on günü de senenin diğer günlerinden daha faziletlidir. Bu üstünlüğün faydası şurada görülür: Bir kimse en faziletli günlerde oruç tutmayı veya başka bir ibadeti adasa, adağını bu günlerde yerine getirir. Eğer en faziletli bir günde oruç veya ibadeti adamışsa, o adağını da Arefe, Kurban Bayramı’ndan önceki günü yerine getirir. Çünkü Zilhicce ayının on gününden en faziletlisi Arefe günüdür. Eğer haftanın en faziletli gününü kast ederse, o zaman Cuma günü olur.

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, belirtilen günlerin ibadeti, ALLAH yolunda cihattan daha üstündür. Nitekim sahabilerin cihatla ilgili sorusu ve Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin cevabı bu hükmü daha açık olarak ortaya koymuştur. Hem canı, hem de malı ile ALLAH için savaşan ve kendisi şehit olan ve malı düşman tarafından zaptedilen kişi ise, bundan müstesnadır.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin işaret edilen günlerdeki ibadetin cihattan bile faziletli olduğunu bildirmesinden maksadının, hac ibadetini engelleyeceği için sadece o günlerdeki cihatla ilgili olması muhtemeldir. Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin en üstün ibadetin ALLAH yolunda cihat olduğunu belirten hadis-i şerifleri vardır.

Ebû Hureyre’den (R.A.) rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Zilhicce ayının bu ilk on gününde ibadet etmek kadar, ALLAH Teâlâ’ya daha sevgili olan hiçbir gün yoktur. Bu on günde tutulacak her bir oruç, bir yıllık orucun sevabına eşittir. Bu on gündeki her bir gecenin kıyamı yani ibadetle ihya edilmesi, Kadir Gecesi’nin kıyamına, ihyasına eşittir.” Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, belirtilen günlerin ibadeti, ALLAH yolunda cihattan daha üstündür. Nitekim sahabilerin cihatla ilgili sorusu ve Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin cevabı bu hükmü daha açık olarak ortaya koymuştur. Hem canı, hem de malı ile ALLAH için savaşan ve kendisi şehit olan ve malı düşman tarafından zaptedilen kişi ise, bundan müstesnadır.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin işaret edilen günlerdeki ibadetin cihattan bile faziletli olduğunu bildirmesinden maksadının, hac ibadetini engelleyeceği için sadece o günlerdeki cihatla ilgili olması muhtemeldir. Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin en üstün ibadetin ALLAH yolunda cihat olduğunu belirten hadis-i şerifleri vardır.

Ebû Hureyre’den (R.A.) rivayete göre: Bir adam Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize gelip:

– Ya Resûlellah! Bana cihada denk bir ibadet göster, demiş.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Öyle bir ibadet bulamıyorum. Sen, mücahit savaşa gittiğinde mescidine girip bıkmadan namaz kılmaya, ara vermeden oruç tutmaya muktedir misin?” cevabını vermiştir. Adam da:

– Bunu kim yapabilir ki? demiş.

Görüldüğü üzere Ebû Hureyre’den rivayet edilen bu hadis-i şerif açık bir şekilde en faziletli ibadetin ALLAH yolunda cihat olduğunu göstermektedir.

Kısacası: Zilhicce ayının ilk on günü yapılacak ibadet ve iyilikler, genel anlamda diğer günlerde yapılan iyilik ve ibadetlerden daha faziletlidir. Bu on günün Müslüman’ın hayatında önemli bir yeri vardır.

Kurban Bayramı’ndan önceki dokuz yani Zilhicce ayının ilk dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmuş ve oruç tutulmasını teşvik etmiştir. Resûlullah (S.A.V.) Efendimizin hanımlarından Ümmü Seleme (R. Anha) validemiz şöyle demiştir: Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, Zilhicce ayının dokuz günü, Aşure günü ve her ay, ayın ilk Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere üç gün oruç tutardı.

Hz. Hafsa (R.Anha) validemiz şöyle der: Dört şey var ki, Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz yaşadığı müddetçe onları hiç bırakmadı:

1-Aşûra orucu,

2-Zilhicce’den ilk on gün,

3-Her aydan üç gün,

4-Sabah namazından önce iki rekat

Ebû Hureyre’den (R.A.) rivayete göre de Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Zilhicce ayının bu ilk on gününde ibadet etmek kadar, ALLAH Teâlâ’ya daha sevgili olan hiçbir gün yoktur. Bu on günde tutulacak her bir oruç, bir yıllık orucun sevabına eşittir.

Bu on gündeki her bir gecenin kıyamı yani ibadetle ihya edilmesi, Kadir Gecesi’nin kıyamına, ihyasına eşittir.”

Bu hadis-i şerifler, Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmanın faziletli ameller arasında olduğunu belirtmektedir. Bilhassa dokuzuncu gün ki Arafe’dir. O gün oruç tutmanın faziletiyle ilgili pek çok hadis-i şerif vardır.

Zilhicce ayının ilk on gün ve gecesini değerlendirenler için denilmiştir ki: Bir kimse, bu on günleri değerlendirir ise ALLAH Teâlâ ona on ikramda bulunur. Şöyle ki:

1-Ömrü uğurlu ve bereketli olur.

2-Malında bereket olur, artar.

3-ALLAH onun çoluk çocuğunu korur.

4-Günahlarına kefaret olur.

5-Yaptığı iyiliklere kat kat sevab alır.

6-Ölüm halini kolay eyler.

7-Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.

8-Mizanında iyilik tarafını ağır bastırır.

9-Ahirette düşük hallere girmekten kurtarır.

10- Cennetteki derecelerini yükseltir.

Zilhicce ayının ilk on gün ve gecesinin bu fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir.

Hac farizasını yerine getirmek isteyen müminlerin kutsal topraklarda bu on gün içinde mahşerden bir tablo oluşturması ve kalplerin, dertlerin, hedeflerin tek kalp, tek dert ve tek hedef haline gelerek Kâbe ile birleşmesi gibi büyük bir olaydır.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates