Duyurular
Peygamberimize(s.a.v.) Salât-ü Selam Getirmenin Önemi

Peygamberimize(s.a.v.) Salât-ü Selam Getirmenin Önemi

 Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah (c.c)’ın Rasulü Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya Salât-ü Selam getirmek; O’na iman etmenin, O’nu sevmenin ve O’na ümmet olmanın gereğidir.

 

Mü’minler sevgili peygamberimize nasıl salât-ü selam okumasınlar ki? Allah (c.c) ve melekleri o şanı ve şerefi yüce peygambere salât-ü selâm etmektedirler. Bu hususta Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır.

 

ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH VE MELEKLERİ O PEYGAMBERE ÇOK SALÂT EDERLER. (ONUN ŞEREFİNİ GÖZETMEYE, ŞÂNINI YÜCELTMEYE ÖNEM VERİRLER.) EY MÜ’MİNLER! SİZ DE O’NA SALÂT EDİN VE TAM BİR TESLİMİYETLE SELAM VERİN. (AHZAB SURESİ 56 )

 

Allah (c.c) ‘ın peygambere salât etmesi demek; Rahmet etmesi ve melekler nezdinde O’nu övmesi, peygamberin şânını yüceltmesi demektir.

Meleklerin peygambere salâtı ise; peygamberimiz için duâ ve istiğfarda bulunmak, O’na olan hürmet ve sevgilerini açıklamaktır.

Mü’minlerin salâtı ise; Hz. Peygamberin şerefini yüceltmek, duâ yaparak peygamberimize olan sevgi ve saygılarını ifade etmektir.

Bir başka deyişle Mü’minlerin Hz. Peygambere salâtı; Rasulullâh’ın ismini yüceltmek, dâvetinin zaferi için duâ yapmak, hatırı sayılır olmasını istemektir. İki cihan güneşi sevgili peygamberimize ne kader salât-ü selam okusak azdır. O her türlü övgü ve sevgilerin üstündedir. Allah (c.c)’tan sonra en çok övülmeye lâyık olan O’dur.

Salât-ü selâm getirmekteki maksat ise; Allah (c.c)’ın emrine uyarak, Rasulullâh’ın üzerimizdeki hakkını ödemeye çalışmaktır.

 

Hz. Peygambere Salât-ü selâm getirmenin hükmü nedir?

Rasulün (s.a.v) adı geçtiğinde bir defa salât-ü selâm getirmek FARZ’dır. Birden fazla anılırsa salât-ü selâm getirmek SÜNNET’tir.

 

SALÂT-Ü SELÂM ŞEKİLLERİ

 

01- ALLÂHÜMME SALLİ ALÂ MUHAMMED

02- ALLÂHÜMME SALLİ ALÂ MUHAMMEDİN VE ALÂ ÂLİ MUHAMMED

03- SALLELLÂHÜ ALÂ MUHAMMED VE ALÂ ÂLİ MUHAMMED

04- ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM

05- ALLÂHÜMME SALLİ ALÂ MUHAMMED VE ALÂ ÂLİ MUHAMMED KEMÂ SALLEYTE, BERAKTE …. (Namazda selam vermeden önce okunan salat-ü selamlar.)

06- SALLALLÂHÜ ALEYHİ VESSELÂM

07- ESSELÂMÜ ALEYKE EYYÜHENNEBİYYÜ

08- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y RASULELLÂH

09- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y HABÎBELLÂH

10- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y NEBİYYERRAHMEH

11- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y ŞEFÎ-AL ÜMMEH

12- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y ŞEFÎ-AL MÜZNİBİN

13- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y HAYRA HALKiLLÂH

14- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y SEYYİDEL MÜRSELÎN

15- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y HATEMENNEBİYYÎN

16- ESSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE Y SEYYİDEL EVVELÎNE VEL ÂHİRÎN.

 

HADİSLERLE RASULULLÂH’A (s.a.v)

SALÂT-U SELAM GETİRMENİN ÖNEMİ

 

1- Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananlar, benim üzerime en çok salât-u selam getirenlerdir.

 

2- Kim bana bir kere salât ederse, Allah (c.c) ona on salât eder. Onun on günahını bağışlar ve derecesini on kat arttırır.

 

3- Kim bana salât-u selam getirmeyi unutursa, o kimseye cennetin yolu unutturulur.

 

4- Yanında benim adım anıldığı halde, üzerime salavât getirmeyen adamın yüzü yere sürtülsün; anne-babalarını ihtiyarlık zamanlarında, bunlardan birine veya her ikisine yetişip te, bunlara karşı vazifelerini yapmadığından dolayı, cennete giremeyen kimsenin de yüzü yere sürtülsün, Ramazan ayına kavuşup ta, affolunmadan bu ay çıkarsa, yüzü ve burnu yere sürtülsün.

 

5- Günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Hz. Adem Cuma günü yaratıldı ve Cuma günü vefat etti. Sura da Cuma günü üfürülecek. Kıyamet Cuma günü kopacak. O günde bana çokça salât-u selam getirin. Sizin Salât ve selamlarınız, melekler vasıtasıyla bana arz olunur.

 

6- Allah’ın (c.c) yeryüzünde gezip dolaşan melekleri vardır ki, onlar ümmetimin bana okuduğu salât-u selamları bildirirler.

 

7- Allah-ü (c.c) Teâlâ hazretleri kabrime vazifelendirdiği bir meleğe bütün insanların ismini vermiştir. Kıyamete kadar kim bana salât-u selam getirirse, salavât getiren kimseyi baba adıyla birlikte görevli olan melek bana falan kişi seni selamladı, sana salât okudu der.

 

8- Cimrilerden daha cimri olan adam; yanında ben anıldığım halde bana salât-u selam getirmeyen kimsedir.

 

9- Ey Ömer! Senin peygamberine salât-u selam getirmeden duâ yapan kimsenin duâsı yerle gök arasında sıkışıp kalır da dergâh-ı ilâhiyeye kabul için ulaşmaz, ta ki salât-u selam getirinceye kadar.

 

10- Sizden biriniz Allah’tan (c.c)bir dilekte bulunmak istediği zaman evvela O’na şânına lâyık bir şekilde hamd-ü senâ etsin, sonra peygambere salavât getirsin, çünkü bu surette dua; Allah’a (c.c) ulaşır. Böyle dua etmek, Allah’ın (c.c) kabulüne ve istenileni elde etmeye daha uygundur.

 

11- Kim kabrimin yanında bana salât-u selam getirirse, ben onu işitirim. Kim de uzaktan salavât getirirse o da bana ulaştırılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates