Duyurular

kuran okumanın fazileti

Peygamberimizin (S.A.V.) Dilinden 
Kur’ân Okumanın Fazileti:

“Kur’ân şefaat edicidir, şefaati kabul edilendir, şereflidir, tasdik edicidir. Kim O’nu önder edinirse, onu cennete götürür, kim de O’nu arkasına atacak olursa, onu cehenneme gönderir” (el-itkân, IV, 104; Keşfül-Hafa, II, 94.) “Kur’ân, bir ucu Allah’ın (diğer) ucu sizin elinizde olan bir iptir. Ona sımsıkı tutunursanız ondan sonra ebedî olarak sapmaz ve yok olmazsınız” (el-İtkân, IV, 106.)

“Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de Kur’an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumasıdır? 
“Kul, Kur’an-ı Kerîmi hatmettiği zaman hatim duası esnasın da 60 bin melek onun için Allah’tan (c.c.) mağfiret talep eder” “Şu ibâdet işinde gözlerinizin hazzını verin… O da Mushaf’a bakarak okumak ve üstünde tefekkür etmek acâibatından ibret ve ders almaktır?

“Evlerinizde Kur’an okumayı yayınız. Bir ev ki onda Kur’an okunmaz, o evin hayrı azalır, şerri çoğalır. Ehline darlık gelir…” “Kur’an’ı oku yasak ettiği şeyleri anla. Şayet okuman seni yasaklardan almıyorsa onu okumuş, anlamış sayılmazsın.” “Kur’ân Allah’dan başka her şeyden faziletlidir. Kur’ân’ın diğer kelâma olan üstünlüğü azîz ve celîl olan Allah’ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir” (Şerhu Sahihi Tırmizi, XI 47; Mişkâtu!-Mesâbih,1,660.)

“Kur’ân zengindir. O’nun sonunda fakirlik, Candan öte zenginlik yoktur (et -Taberâni’den, el-itkân, IV, 103.)
Hz. Peygamber (sav); “Gerçek şu kî Kur’an; Allah’ın (kopmaz) ipidir. Apaçık bir nurdur. Onu okuyunuz. Zira Allah Kur’an okumaya karşılık her harfine on hasene (sevap) verir” buyurdu. (Beyhaki) Hz. Peygamber (sav); “Hangi evde Kur’an-ı Kerim okunursa orada bolluk, bereket çoğalır, şeytanlar uzaklaşır ve melekler oraya hücum eder” buyurdu. 

(Ebu Hureyre) Hz. Peygamber (sav); “Kur’an kalbi ve bedenî hastalıklarla, dünya ve ahiret hastalıkları için tam bir şifadır” buyurdu. (ibn Kayyim) Hz. Peygamber (sav); “Sabah namazı müteakip Kuranı açıp 100 ayet okuyan kimseye HakTeâlâ yeryüzündeki insanların sayısı kadar sevap verilir? buyurdu. (Amr bin Mey mum) Hz. Ebû Zer (ra)’den rivayete göre Rasûlullah (sav) kendisine:- Ey Ebu Zer,”Kur’an’dan bir âyet öğrenmen senin için yüz rekat (nafile) namaz kılmandan daha hayırlıdır.” buyurdu, (İbn Macae-Mukaddime) Hz. Peygamber (sav);”Herhangi bîr cemaat bir evde toplanıp da Kur’an-ı Kerim i okur, (aralarında muhabbet musafaha mutaala mukabele ederler)se kalpleri sükunet bulur, rahat ederler. Allah’ın rahmeti onları kaplar, melekler onları kuşatır, Allah Teâlâ da onları kendi nezdîndekiler arasında zikreder?

(Ebu Hureyre);”Muhakkak en efdaliniz Kur’ân’ı öğrenen ve öğreteninizdir? (Sahîhi-Buhârî, VI, 108.) “Evlâdına Kur’ân öğretene kıyamet günü Cennette taç giydirilir? (el-itkan, IV. 104.) “Kim Allah’ın kitabından bir âyet öğrenirse, kıyamet günü O’nu (o ayet) yüzüne gülerek karşılar? (el-itkan, IV. 105) “Kur’an hafızları ehl-i Cennetin reisleridir. “Kur’an okuyan müslûman, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir? (Busen. Fedail’ül-Kuran, 17) “Kim Allah’ın Kitabı’ndan bir ayet dinlerse ona kat kat sevap verilir. Kim de onu okursa, o (Kur’an), kıyamet gününde okuyan kişiye nur olur?

Hz. Peygamber (sav); “Allah katında Kur’an’dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları.” buyurdu. ı Abdülmelik.Taberani) Hz. Peygamber (sav); “Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur’an okumaktır? buyurdu. Hz. Peygamber (sav);”İlim-bilgi isterseniz Kur’ân’ı Kerimi karıştırın. O’nu inceleyin. Çünkü evvelin ve ahirin ilmi ordadır?buyurdu, (İbn Mes ud)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates