Duyurular

Evlilikle ilgili ayetler

EVLİLİKLE İLGİLİ AYETLER

Evlenme İle İlgili Ayetler – Kuranda Evlilik İle İlgili Ayetler – Evlenme-Evlilik Hakkında Kuran Ayetleri

Müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır Onlar ateşe çağırırlar Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır O insanlara ayetlerini açıklar Umulur ki öğüt alıp-düşünürler (2/221)

Yine onu (kadını üçüncü defa) boşarsa (kadın) onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz Eğer (bu koca da) onu boşarsa onlar (ilk koca ile karısı) Allah’ın sınırlarını ayakta tutacaklarını sanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönmelerinde ikisi için günah yoktur İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır; bilen bir topluluk için bunları (böyle) açıklar (2/230)

Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerini de tamamlamışlarsa -birbirleriyle maruf (bilinen meşru biçimde) anlaştıkları takdirde- onlara kendilerini kocalarına nikahlamalarına engel çıkarmayın İşte içinizde Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere bununla (böyle) öğüt verilir Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir Allah bilir de siz bilmezsiniz (2/232)

(İddeti bekleyen) Kadınları nikahlamak istediğinizi (onlara) sezdirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için bir sakınca yoktur Gerçekte Allah sizin onları (kalbinizden geçirip) anacağınızı bilir Sakın bilinen (meşru) sözler dışında onlarla gizlice vaadleşmeyin; bekleme süresi tamamlanıncaya kadar nikah bağını bağlamaya kesin karar vermeyin Ve bilin ki elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir Artık ondan kaçının Ve bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır (kullara) yumuşak davranandır (2/235)

Eğer yetim (kız)lar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız bu durumda (onlarla değil) size helal olan (başka) kadınlardan ikişer üçer dörder olmak üzere nikahlayın Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir (eş) ya da sağ ellerinizin malik olduğu (cariye) ile (yetinin) Bu sapmamanıza daha yakındır (4/3)

Yetimleri nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü hemen onlara mallarını verin Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin Zengin olan iffetli olmaya çalışsın yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman onlara karşı şahid bulundurun Hesap görücü olarak Allah yeter (4/6)

Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız helal değildir Apaçık olan ‘çirkin bir hayasızlık’ yapmadıkları sürece onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz (kendinize almanız) için onlara baskı yapmanız da (helal değildir) Onlarla güzellikle geçininŞayet onlardan hoşlanmadınızsa, belki, bir şey hoşunuza gitmez, ama Allah, onda çok hayır kılar (4/19)

Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir Çünkü bu ‘çirkin bir hayasızlık’ ve ‘öfke duyulan bir iğrençliktir’ Ne kötü bir yoldu o! (4/22)

İçinizden özgür mü’min kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler o zaman sağ ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden (alsın) Allah sizin imanınızı en iyi bilendir Öyleyse onları fuhuşta bulunmayan iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velilerinin izniyle nikahlayın Onlara ücretlerini (mehirlerini) maruf (güzel ve örfe uygun) bir şekilde verin Evlendikten sonra fuhuş yapacak olurlarsa özgür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı(nı uygulayın) Bu sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır Allah bağışlayandır esirgeyendir (4/25)

Allah’ın bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler kadınlar üzerinde ‘sorumlu gözeticidir’ Saliha kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara, (önce) öğüt verin (sonra onları) yataklarda yalnız bırakın (bu da yetmezse hafifçe) vurun Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın Doğrusu Allah yücedir büyüktür (4/34)

(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem kadının da ailesinden bir hakem gönderin Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse Allah da aralarında başarı sağlar Şüphesiz, Allah, bilendir haberdar olandır (4/35)

Kadınlar konusunda senden fetva isterler De ki: “Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor (Bu fetva) Kendilerine yazılan (hakları veya miras)ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap’ta okunmakta olanlardır Hayır adına her ne yaparsanız şüphesiz Allah, onu bilir” (4/127) 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates