Duyurular

TASAVVUF YÜKSEK AHLAH ÖRNEK İNSAN OLMA YOLUDUR.

Çok değerli kardeşlerim hepinizi Allahın selamı ile selamlıyorum.

Allahın Rahmeti, Bereketi, Mağfireti tüm inananların üzerine olsun.

Hacı Babamızın bu haftaki sohbetini istifadenize sunuyoruz.

Tasavvuf yüksek ahlak örnek insan olma yoludur.

Tasavvuf, Aklı Kur’an ve Sünnetle donatıp, bağlı bulunduğun meshebin inceliklerini yaşamaktır.

Tasavvuf olgun insan kamil müslüman olma yoludur.

Tasavvuf kaal ( Öyle bir hal ki yaşamadıkça, tadılmadıkça, hissedilmedikçe kuru laflarla anlaşılmaz) değil, Hal (Yani Sözlerin, cümlelerin ötesinde bir hal ilmidir.) ile yaşanır.

Tasavvuf Tarikatı Ahkami Şerriyyenin (Şeriatın)ta kendisidir. Ve İnsanlara onun halini öğretir.

Tarikat Kitabı (Kur’an) yaşamaktır. Nefsi temizleyip, terbiye tezkiye ve aklamak temize çıkarmak olduğunu, bilmek kontorol altında tutmaktır.

Allah cc.heran huzurunda olduğunu bilmek ve ona bağlanmak, bu yolu takip eden insan yüksek Ahlak sahibi örnek insan olur.

Hal böyle olunca dünyanın geçici ve fani olan zevkine, ziynetine, şöhretine önem ve değer verilmeyeceğini bilir.

Çünkü dünyada ne yaradılmış ise bunlar birer vasıtadır. Gaye ve amaç değildir.Güneş, ay kar, yağmur, rüzgar, deniz, derya,cemadat, mahlukat, hayvanat, nebadat,mevcudat velhasıl yaratılan herşey insan için yaratıldı.

İnsanıda Allah cc kendisini tanıması ve ona ibadet etmesi için yarattı. Tasavvuf insana bunu öğretir. Bu dünya asli vatana hazırlık yeri olduğunu bu yolda olanlar anlarlar. Ondan dolayı dünyada kalacak kadar, dünyaya o kadar değer verirler. İnsanın onuruna yakışacak bir şekilde yaşamaya çalışırlar. İnsanın insanlığına yakışmayacak çirkin şeylerden uzak dururlar günah ve haramlardan korkarlar.

Tasavvuf ehli, ilahi ve manevi mukaddes emanetleri üzerinde taşıdığının bilincindedir.

Tasavvuf bir ilim ve irfan mektebidir. Esrar dolu ilahi sırlara kavuşmak ve şereflenmek, hakikatı anlamak için, kurulmuş bir okuldur.Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir.

Allah cc. zahiri ilimlerin, öğrenilmesi için yeryüzünden alimleri eksik etmediği gibi, batını ilimleri öğrenmek içinde Tasavvuf ehlini eksik etmemiştir.Her zaman var olduğu gibi, bu günde vardır.Aslından hiçbişey kaybetmez.Bu yol kıyamete kadar Allahcc. izni ile devam eder.Çünkü bu yolu Allah.cc korur. Bazılarının devrini kapatır. Bazılarının devrinide devam ettirir.Bu yolda Hakka götüreni bulursan hakikate vasıl olursun. Zahiri ulema bunları bilmeyebilir, ulemadan bilende olabilir. Yaşayışına bağlı çünkü bu sadır ilmidir. Sadr: herşeyin önünü, başına hayrette brakan şaşırtan esrar dolu ilimdir. Allah.cc seçtiği sevdiği kullara dilediği şekilde tecelli eder ve onları vazifeli kılmasıdır.)

Allah cc. herşeyin ol emri şerefi ile husule geldiğini ve harşeye bir suret verildiğini her zerrede uluhiyyet, sifatı sırlarının  mevcut olduğunu kainatın vucut nurunun zerrelerinin zuhur mahallinden husule geldiğini bilirler.Bu tefekkür ,içindedirler.

Tasavvuf bütün şirkin şerrin, şetanın, nefsi emmarenin, eğriliğin, çirkinliğin, kötülüğün, azgınlığın düşmanıdır.

İnsan basiret gözünden beşeriyet perdesini kaldırırsa insana ilham yolu açılır.

Allah cc. bu yolda garetlerimiz arttırsın. Herşeyin en güzelini Allah bilir.

Allaha emanet olun

Değerli kardeşlerim sobetin içinde geçen SADIR kelimesi ile ilgili açıklama aşağıdadır.

Satır ilmi duymakla, okumakla öğrenilir, medreselerde tahsil edilir. Bu ilim sahipleri şeriatın zâhirine vâristirler. Şeriat ahkâmını tâlim ederler. Hakk’a vâsıl olmak bu ahkâmın tatbik edilmesine bağlıdır. Ahkâma uymayan her türlü çalışma ve ibadet nâkıstır. Bunun için çok mühimdir.

Sadır ilmi Allah-u Teâlâ’nın kalbe koyduğu ilimdir. Buna “Marifetullah ilmi” de denir. Marifetullah ehli bu gayeye ulaşmış ve bu faydalı olan marifetullah ilmine vâkıf olmuşlardır. Hem zâhirî hem bâtınî misal âlemine uçabilmek için çift kanatlı kuş mesabesinde olmuşlardır.

Sadır ilmi bâtınîdir, satır ilmi zâhirîdir.

Sadır ilmi hususidir, satır ilmi umumidir.

Sadır ilmi hallere mahsustur, satır ilmi fiillere mahsustur.

Sadır ilmi murakaba içindir, satır ilmi muamele içindir.

Sadır ilmi burhan ilmidir, satır ilmi beyan ilmidir.

Sadır ilmi hidayet ilmidir, satır ilmi rivayet ilmidir.

Sadır ilmi o bilgiyle hakikatte O’na O’ndan başka bir delil olmadığını bilmektir, satır ilmi ise Allah-u Teâlâ’nın kâinattaki sanatını görmektir.

Zâhir ehli; ilim okur, okutmak için okur. Okudukça büyür, kendisini dev gibi görür.

Bâtın ehli; okur, okudukça küçülür, küçüldükçe küçülür.

Birisi halk için okur, birisi Hakk için okur. Birisi halktan ücret alır, birisi Hakk’tan ücret alır.

Birisi kendini görür Hakk’ı görmez, birisi Hakk’ı görür kendini görmez.

Bir temsil: Zâhirî ilim yumurtanın dış kabuğudur, kabuk olmazsa yumurtanın hükmü olmaz. Tarikat ilmi beyazıdır, bu ilmi elde etmek için kabuktan içeriye intikal etmek gerekiyor. Hakikat ilmi sarısıdır, daha da ileriye nüfuz edilerek elde edilir. Civcivin çıkması ise marifetullahtır, civciv çıkınca kabuk atılır, artık yumurtadan eser kalmaz. Kudsî ruh ile desteklenmiş olanlar marifetullaha nâil olduğu zaman ene kabuğunu deler, hiç olduğunu anlar, misal âlemine uçar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates