Duyurular

ESMALARIN ANLAMLARI

DERSİMİZDE ÇEKTİĞİMİZ ZİKİR VE ESMALARIN ANLAMLARI

 

EüzübillahimineşşeytanirracîmBismillahirrahmanirrahîm

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allh’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (başlarım)

 

İlahi EnteMaksudi ve Rızaike ve LikaikeMatlubi

Ya ilahi benim maksadım sensin, Huzuruna çıkmak, senin cemalinle müşerref olmak benim muradımdır.

 

Fatiha Süresi: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O Rahmândır ve Rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz !) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.

 

Estağrirullah-Elhamdülillam: Allah’ım beni affet, mağfiret et- Allah’ım verdiğin nimetlere şükürler olsun.

AllahümmeSallialâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammed:Ey Allah’ım! Rahmetini Muhammed Aleyhisselâm’ın ve onun akraba ve taallukatının, itaatkâr ümmetinin üzerine indir.

Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur.

Allah : Zatından başka hiçbir ilâh bulunmayan. İsimler içinde en büyüğü en mübarek olanıdır.

Hu:O

Hakk :Gerçektenvarolan, varlığı hiç değişmeden duran.

Hayy : Ezeli ve ebedî hayat ile berhayat olan, her şeye gücü yeten.

Kayyûm: Her şeye hâkim olan, bütün varlıkları ayakta tutan. 

Kahhar : Dilediğini yapacak surettegalip ve hâkim olan yarattıklarını emir ve iradesi altında döndüren.

Vehhap : Hesaba gelmeyen her türlü nimetleri hiçbir karşılık beklemeden gayb hazinesinden daima bağışlayan ve ihsanda bulunan.

Fettah : Kullarına rahmet kapılarını açan, her türlü müşküllerini kolaylaştıran.

Vâhid : Tek olan. Zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla misli ve benzeri bulunmayan.

Ehad : Dengi ve benzeri olmayan.

Samed : Hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine herşey kendisine muhtaç olan. Sığınılacak yegâne dayanak.

Alîyy: Her hususta, herşeyden yüce olan.

Azîm : Azametli ve ulu olan.

 

İhlas Suresi: Kul hüvallahüehad. Allahüssamed. Lemyelidvelemyüled. Ve lemyeküllehüküfüvenEhad.

Resulüm! De ki: O Allah bir tekdir. Allah Samed’dir. Herşey O’na muhtaçtır. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir.

Sadakallahülazîm: Azim olan Allah doğru söyledi.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates