Duyurular

İnsanlarla İlişkiler

İNSANİ İLŞKİLERDE NASIL DAVRANMALIYIZ

Çok değerli kardeşlerim,

 Hepinizi Allahın selamı ile selamlıyorum.

Esselamun aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatüh;

Allahın Rahmeti Bereketi Mağfireti tüm inananların üzerine olsun.

Bu haftaki konumuz İnsanların birbirleri ile olan ilişkileri üzerende olacaktır.

Değerli kardeşlerim.

İnsanlarla olan ilişkilerimizde gözetmemiz gereken temel prensipler vardır. Kişinin bu prensiplere uyması ahretine bir yatırımdır.

Kardeşler,

Her hangi bir insanı hayatta olsun veya olmasın, küçük görmek

Kibirdendir. Kibir de helak edici bir günahlardandır.

Müslümanları Allah cc.hu kafirlerden üstün tutmuştur. Allah cc.hu Ali İmran süresi 139ncu ayetinde şöyle buyuruyor. “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın, eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.”

Ancak bu ayete bakarak kimse Müslüman olarak öleceğini garanti altına alamaz. İnsanın kendi şahsı için bu üstünlüğü tanıması caiz değildir.

Kardeşler, prensipler demiştik. Nedir bu prensipler biraz bunlardan örneklemeli olarak anlatmaya çalışalım.

-Dünyalıkları için kimseyi büyütmemek. İnsan her an kendisinden ayrılabilecek geçici ve harici şeylerle büyümez. Onun için Allah Resulüne atfedilen edilen bir sözde şöyle denilmiştir. “Malı için kişiye hürmet edip saygı duyan bir kimsenin dininin üçte ikisi gider”

-Kötülüklerinden dolayı fasıklarla ilişkilerini azaltmak. Onlarla açık düşmanlık durumuna gelmemek. Düşmanlık ancak harici kâfirlere karşı meşrudur.

-İnsanları göründükleri gibi kabul etmek. İnsanların iç yüzlerini kurcalamamak. Çünkü insanın iç yüzünü anlamak zordur. Hem de bunun yararı yoktur. Zarar veren bilgi çeşitlerinden birisi de insanların iç yüzünü ve niyetlerini bilmektir. Çoğu insanın içleri dışları kadar güzel değildir. Allah cc.hu çirkinlikleri örten olduğu için insanların niyet ve tasavvurlarını birbirlerinden gizlemiştir.

Değerli kardeşlerim diğer bir hususta, İnsanların sahip oldukları şeye gönül bağlamamak. Onların bu şeyleri hak edip etmediklerini tartışmak doğru değildir. Çünkü Allah cc.hu bütün işlerinin hikmetini anlamak kimseye nasip olmamıştır. İnsanoğlu bu konuda eksiktir.

-Çıkar ümidi ile kimseyi sevmemeliyiz. Ümit gerçekleşmediği zaman ümit sevgi nefret ve düşmanlığa dönüşür. Kaldı ki sevgiyi bir çıkar uğruna bina etmek yüce bu duyguyu küçültür. Allah.cc.hu için güzel ahlak ve Salih ameller için sevmek sevgiyi de seveni de yüceltir.

 

-Söz söylemenin fayda vermediği kişilerle zamanı boşa harcamak. Bu durum da başka bir yöntem denemek gerekir. Bu yöntemlerden en güzel olanı, davranışları ile örnek olmaktır.

-İnsanları ıslah etmek için mümkün mertebe onların hatalarını değil iyiliklerini dile getirmek. Çünkü insanlar iyiliklerini kabul ederler ama kötülüklerini kabul etmezler. Mutlaka uyarmak gerekirse, o zaman genel konuşulmalıdır. Kimseden, kendini bildiğin gibi başkalarının da seni aynı şekilde bilmelerini beklememek. Çünkü onlar senin gibi sana içten değil dıştan bakarlar. Hâlbuki dışın onlar için çok şey ifade etmeyebilir. Bu durumda karşı tarafı mazur görmek lazımdır.

-İnsanları kendi hakkında yanlışlığa düşürmemek için dışını içine uydurmak.

Allah Resulü sav. Hz.leri şöyle dua etmiştir. “Allahım, içimi dışımdan daha iyi yap.” Onun için bir takım sofilerin yaptıkları gibi dışını kötü göstermek caiz değildir. (kirli paslı giyinmek gibi) Çünkü bu durum suizan’a sebep olur. Suizan ise haramdır harama sebep olanda günahkâr olur.

İnsanların iyi örneklere ihtiyaçları vardır. Bunlardan daha önemlisi, din ve şeraiti halkın gözünde küçültmemek. Kendini insanlara değil Allah.cc.huna beğendirmeye çalışmak. Çünkü Allah.cc.hu bir kimsye beğendiğinde onu başkalarına da beğendirir.

-İyi gün dostunu dost saymamak. İyi günde düşman bile dost görünür.

-Kimseye ebedi düşman gibi davranmamak. Dostun düşman, düşmanın da dost olduğu çok görülmüştür.

-İnsanlar kızarlar diye Allah’a itaati terk etmek, ya da onlar sevinir diye itaatsizlik etmek.

-Hakkın hatırını bütün hatırlardan üstün tutmak.

Sözün özü

-Allah cc.hu için sevmek, Allah.cc hu için vermek ve Allah için yaşamak

Her şeyin en güzelini Allah bilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates