Duyurular

Sabah namazı ile ilgili Hadisi Şerifler

SABAH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur.”

| Müslim: 656, Tirmizi: 221

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Kim sabah namazını kılarsa o, Allah’ın himayesindedir.”

| Hadis-i Şerif, İbni Mace

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Allah’u Teâlâ himayesinden, sizden birşey talep etmez.”

| Tabarani: 7/267

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

“Kim sabah namazını eda ederse o, Allah’ın himayesindedir. Allahu Teâlâ zimmetinden dolayı sizden birşey talep etmez. Kim Allahu Teâlânın himayesinden birşeyle çıkmak isterse, ona yetişir sonra onu yüzüstü cehennem ateşine atar.

| Hadis-i Şerif, Muslim

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Münafıka en ağır gelen namaz; yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sürünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi.”

| Ahmed Müsned 52/424

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Münafıka en ağır gelen namaz, sabah ve yatsı namazıdır.”

Abdullah İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Yatsı ve sabah namazında göremediğimiz adam hakkında iyi düşünmezdik kötü zanda bulunurduk.”

| Tabarani El-Muam El-Kebir: 12/271

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Kim iki bürdeyi kılarsa cennete girer. İki bürde: Sabah ve ikindi namazıdır.”

| Buhari Fethu’l-Bari: 2/52

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Sizi gece ve gündüz ardarda daima takip eden melekler vardır. Sabah ve ikindi namazında toplanıyorlar. Sizinle geceleyenler gök’e yükseliyorlar. Allah-u Teâlâ onlardan daha iyi bildiği halde onlara kullarımı ne hal üzerine terkettiniz? diye sorar. Diyorlar ki: Onları biz terkederken namaz kılıyorlardı ve onlara gittiğimizde de namaz kılıyorlardı.”

| Buhari Fethu’l-Bari: 2/33

 

“Bir grup melek geceleyin, diğer bir, grup da gündüz ard arda size gelirler ve aranızda kalırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra (gündüz) aranızda kalmış olanlar semaya çıkarlar. Rableri kullarının halini en iyi bilen olduğu halde meleklere “Kullarımı ne halde bıraktınız?” diye sorar. Onlar da “onları namaz kılarken bıraktık, zaten namaz kılarken bulmuştuk” cevabını verirler; Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün batmadan evvel yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir secdeyi gün doğmadan yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın”

| Tecrîd-i Sarih Tercümesi

 

“Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin”

| Ebu Davud, 2/301, no: 1258; Ahmed b. Hanbel, 2/405

 

“Hz. Peygamber, sabah namazının iki rekatı gibi başka hiç bir nafile namaza devam etmemiştir”

| Buhâri, Teheccüd, 27; Müslim, Misâfirîn, 94 – Hz. Aişe

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Allah’ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır.”

| Ebu Nuaym El-Hilye: 7/207

 

“Farz namazların içerisinde, cuma günü (sabahı) cemaatle kılınacak sabah namazından daha üstün bir namaz yoktur. Kim ki bu namazı kılarsa, Allah’ın affına mazhar olacağından hiç şüphem yok-tur.”

| Hadis-i Şerif, Camiüssağir

 

“Ey imanlı muhataplar, (evinizi, yurdunuzu ) sabah namazıyla nurlandırınız. Çünkü sabah namazının ecri çok büyüktür.”

| Hadis-i Şerif, Camiüssağir

 

“Sabah namazını mutlaka kılmanız gerekir. Zira bu namaz arzu edilen her iyi şeye nail olmaya vesiledir.”

| Hadis-i Şerif, Camiüssağir

 

“Sabah namazından sonra cemaatle birlikte güneş doğuncaya kadar Allah’ı anmak benim için dün-ya ve dünyada bulunan bütün nimetlerden daha sevimlidir; keza, İkindi namazından sonra cemaatle birlikte güneş batıncaya kadar Allahı anmak da dünya ve dünyada olanlardan daha sevimlidir, benim için buyurdu.”

| Hadis-i Şerif, Camiüssağir

 

Ebû Hureyre’den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu:

“İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur’a çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kur’a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi.”

| Buhârî, Müslim, Muvattâ ve Nesâî

 

Hz. Enes (ra) anlatıyor:

“Şu âyet indiği zaman (meâlen): “…Ey peygamber ailesi! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor”

| Kur’an-ı Kerim – Ahzâb 33

Resûlullah (asm) sabah namazına giderken, altı aya yakın bir müddette, Hz. Fâtıma’nın (ra) kapısına uğrayıp: “Namaz(a kalkın) ey Ehl-i Beyt “Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor!” buyurdu.”

| Hadis-i Şerif, Tirmizî

 

“Kim ki sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Allah-u Teâlâ’yı zikrederse, sonra da iki rekât namaz kılarsa, kendisi tam bir hacc, tam bir umre sevabı gibi sevap kazanır.”

| Hadis-i Şerif, Tirmizî

 

Resûlullah(sav) şöyle buyurdu:

“İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.”

| Buhârî, Mevâkît 26; Müslim, Mesâcid 215

 

“Resûlullah(sav), sabah namazı için ezan okunduğu zaman, farza kalkmadan önce hafif tuttuğu iki rekat kılardı.”

| İbn Mace,Salat,1145

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates