Duyurular

AŞURE GÜNÜ NEDİR

AŞÛRE GÜNÜ ve ÖNEMİ
Soru: Aşûre günü nedir?
Cevap: Cenâb-ı Allah’ın, on peygamberine verdiği on nimetin kendisine denk geldiği ve dinimizce de önemine binaen saygı duyulan günün adıdır.
Soru: Aşûre hangi ayın, hangi günüdür?
Cevap: Hicrî aylardan muharremin 10. günüdür.
Soru: Bu güne niçin “Aşûre” denilmiştir?
Cevap: Bu günde on önemli olayın olması nedeni ile, Arapça’da on anlamına gelen, ‘aşera’ kelimesinden türetilen bu isim konulmuştur.
Soru: Bu on önemli olay nelerdir?
Cevap:
1. Âdem (a.s.)’ın tövbesi o gün kabul edilmiştir.
2. Nuh (a.s.) tufandan kurtulmuş ve gemisi Cudi Dağı’na o gün oturmuştur.
3. Süleyman (a.s.) o gün melik olmuştur.
4. Yunus (a.s.) o gün balığın karnından kurtulmuştur.
5. Yusuf (a.s.) o gün babasına kavuşmuştur.
6. İdris (a.s.) o gün semaya kaldırılmıştır.
7. İbrahim (a.s.) o gün Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.
8. Musa (a.s.) o gün Firavun’dan kurtulmuştur.
9. Eyyûb (a.s.) o gün hastalıktan kurtulmuştur.
10. İsa (a.s.) o gün göğe kaldırılmıştır.
Soru: Aşûre günü oruç tutmanın hükmü nedir?
Cevap: Sünnettir; ancak Peygamberimiz (s.a.v) sadece Aşûre günü değil bir öncesi ve bir sonrasında da oruç tutmuştur. Ayrıca Rasûlullah (s.a.v.)’e, Aşûre günü oruç tutmanın hükmü sorulunca: “Geçmiş senenin günahına keffaret olur.” buyurmuştur.(1)
Soru: Bu günde yapılması gereken sünnetler nelerdir?
Cevap:
1. Kişinin ailesine, bol infakta bulunması. (2)
2. Yetim, fakir, muhtaç kimselerin gönlünü almak.(3)
3. Gusletmek ve Müslümanlar arasında kaynaşmanın en iyi vesilelerinden olan selamlaşmaya özen göstermek.(4) 
4. Gözlerimize, sırma (antimon) taşından (Arapça’da ismi ismit’tir.) yapılan sürme çekmek.(5)
5. Çokça sadaka vermek ve zikir meclislerinde hazır bulunmak.(6)
6. Aşûre günü sılâ-i rahim yapmalı, akrabayı ziyaret etmelidir. Dargınları barıştırmalı, cenazelerde hazır olmalı, hasta ziyareti yapmalı, Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri kaldırmalıdır. Müslüman dostları ile muhabbet etmeli, ihsanda bulunmalı, iyilik ve güler yüzle musafaha etmelidir.

Bütün bunlarla beraber unutulmamalıdır ki, bu günde meydana gelip de unutulmaması gereken mühim hadiselerden biri de Hz. Hüseyin ve diğer ehl-i beyt-i Rasûlullah’tan bir çok kimsenin hunharca şehit edildiği Kerbelâ faciasıdır. On peygambere verilen on nimetin aksine bu hadise bizleri bu günde sevince değil, hüzne gark etmiştir. Âlemlerin Fafri (s.a.v.)’in ve temiz neslinin kıymetini bilmeyen zalim insanların ortaya koyduğu bu acı tablodan dolayı kalplerimiz sızlamalıdır. Bir daha böyle acı tabloların meydana gelmemesi içinde Rabbimiz’e dua etmeli ve başımıza zalim idareciler değil, adil ve gönlünde Hakk korkusu taşıyan, yaratılmışa Yaratan’dan ötürü rahmet kanatlarını geren idareciler seçmeye çalışmalıyız. Birey olarak da, Rasûlullah Efendimizin bizler emanet bıraktığı Kur’an ve ehl-i beyte sarılmalı, onların ahlâkıyla ahlâklanmalı ve gelecek nesilleri de Kur’an ve ehl-i beyt sevgisiyle yetiştirmeliyiz.

Soru: Aşûre ismi ile maruf yemeğin Aşûre günü ile bir ilgisi var mıdır?
Cevap: Evet vardır. Hikaye edildiğine göre Hz. Nuh (a.s.) ve ona iman edenler Allah’ın izni ile Nuh (a.s.)’ın yaptığı gemi vasıtasıyla tufandan kurtulurlar. Tufanda yeryüzü tamamıyla sular altında kalmıştır. Tufan bitip de gemi karaya oturunca, sular altında kalan yeryüzünde yiyecek bir şey bulamazlar. Tufan müddetinde aç kalmamak amacıyla gemiye alınan erzaktan geriye kalan farklı tahıl, meyve vs.’yi Hz. Nuh (a.s.) karıştırarak bir yemek yapar. Ve İşte ortaya bu lezzet çıkar. Bununla beraber daha sonraları insanlar bu yemekten esinlenerek ve kendi kültürlerinin zenginliklerinden de yararlanarak farklı zenginlikte karışımlarla Aşûre yemeğini geliştirmişler ve hatta sadece Aşûre gününe has olmayıp diğer zamanlarda da bu yemeği, tatlıyı tüketmişlerdir.

Kaynaklar:
1. et-Terğîb ve’t-Terhîb, c.2, s.464.
2. Kütüb-i Sitte Muhtasar ve Tercümesi, c.9, s. 240.
3- Tenbîhu’l-Ğafilîn.
4- Sırâtü’l-İslâm, s.219.
5- Hakîm, Müstedrek.
6- Sırâtü’l-İslâm, s. 219. 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates